21
MAJ
2019

Stockholm Gotland

Att möta personer med funktionsnedsättning

8 maj bjöd Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland in till en utbildningsdag för att öka kunskapen om personer med funktionsnedsättning.


15
FEB
2019

Stockholm Gotland

Utbildning för att stärka patienters delaktighet

"Delaktighet, aktiv egenvård och jämlik cancervård" är en utbildning som ges på egna arbetsplatsen av Regionalt cancercentrum, RCC, Stockholm Gotland till medarbetare som arbetar inom cancervården.


12
FEB
2019

Stockholm Gotland

Kunskapsteam Cancer i Primärvården får Gyllene Äpplet

Juryns motivering: ”Med en patientgrupp i fokus, där tiden är avgörande för behandlingsresultatet, har det primärvårdsbaserade multiprofessionella teamet byggt en bro mellan vårdgivare genom kunskapsspridning.”