Support

Du som behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret, kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din sjukvårdsregion. Vid frågor gällande registerstatistik, kontakta i första hand en nationellt ansvarig statistiker. Önskas support som avser flera diagnoser eller finns behov av en inledande diskussion om en beställning av regional statistik, kontaktas regional statistiker via funktionsbrevlådan under respektive RCC.

RCC Stockholm Gotland - nationellt ansvarig

Maria Forsgren

diagnoskoordinator hypofystumörer, bröstcancer, sköldkörtelcancer och neuroendokrina buktumörer

RCC Stockholm Gotland

Markus Persson

statistiker

RCC Stockholm Gotland

Ingrid Månsson

registeradministratör

RCC Stockholm-Gotland

Örjan Bäfver

registerproduktägare

RCC Stockholm Gotland

RCC Norr

Sonia Katsuura

registeradministratör

RCC Norr

 

Statistiker

Regional support, RCC Norr

RCC Syd

Annika Nertsberg

registeradministratör

RCC Syd

 

Statistiker

Regional support, RCC Syd

RCC Sydöst

Cecilia Holtström

registeradministratör

RCC Sydöst

 

Statistiker

Regional support, RCC Sydöst

RCC Mellansverige

Lena Pettersson

registeradministratör

RCC Mellansverige

Statistiker

Regional support, RCC Mellansverige

RCC Väst

Sandra Lindström

administrativ koordinator

RCC Väst

RCC Väst

Statistiker

Regional support, RCC Väst