Kvalitetsregisterstatistik cancer

Individbaserad statistik om behandlingsresultat redovisas per diagnos på fyra olika sätt.