Till regionspecifikt innehåll

Support cancerregistret

För dig som har frågor eller behöver hjälp med cancerregistret. Kontakta din regionala support.

Nationell koordinator CanINCA

Gabrielle Gran

Produktägare och nationell koordinator CanINCA

RCC Sydöst

RCC Mellansverige

Carina Bodin

registeradministratör

RCC Mellansverige

 

Andrea Back

registeradministratör

RCC Mellansverige

RCC Norr

Jenny Bellgran

registeradministratör

RCC Norr

 

Katarina Örnkloo

sektionschef

RCC Norr

RCC Stockholm Gotland

Ingrid Månsson

registeradministratör

RCC Stockholm-Gotland

 

Anne Norberg

registeradministratör

RCC Stockholm Gotland

RCC Syd

Anja Palmqvist

registeradministratör

RCC Syd

 

Ida Östman

registeradministratör

RCC Syd

RCC Väst

Charlotta Briggman

enhetschef registerkoordination, administrativ koordinator

RCC Väst

RCC Sydöst

Yvonne Lindholm

registeradministratör

RCC Sydöst

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

 

 

Team Cancerregistrets uppdrag:

 • Samordna RCC Syds interna arbete som rör Cancerregistret*
 • Genomföra arbete som krävs inom ramen för CanINCA-projektet
 • Genomföra arbete på uppdrag av nationella Kodgruppen
 • Ta fram internt utbildningsmaterial (inkl plan för upplärning)
 • Informera internt om uppdateringar, tidsplaner etc
 • Administrera godkända önskemål om uttag ur Cancerregistret*
 • Aktivt arbeta för att Cancerregistret* används i forskningsprojekt och vid regionala kartläggningar och prognoser rörande olika cancerformers incidens och prevalens
 • Årligen upprätta och kommunicera årsplan för RCC Syds interna arbete med Cancerregistret* i syfte att säkra:
 • Dataleverans till Socialstyrelsen i rätt tid
 • Kontinuerlig kvalitetssäkring av data i Cancerregistret* (plan och genomförande) att korrigeringar i Cancerregistret* utförs vid behov
 • Intern kompetensförsörjning gällande Cancerregistret*: Kodning, datauttag, historik, innehåll, uppbyggnad, analys.
 • Årligen ta fram en skriftlig rapport omfattande de aktiviteter som utförts inom ramen för uppdraget.

*i södra sjukvårdsregionen

Team cancerregistret

För att kvalitetssäkra och samordna frågor som rör cancerregistret i södra sjukvårdsregionen har en arbetsgrupp inrättats på RCC Syd.
Team Cancerregistret består av: 

Klaus Bjerregaard

IT-samordnare

Ann-Katrin Andersson

registeradministratör

Pernilla Kockum

registeradministratör

Anja Palmqvist

registeradministratör

Victor Falini

statistiker