Nyheter

Samverkan
Nu lanseras nya Min vårdplan livmoderhals- och vaginalcancer

Nu lanserar RCC den nationella Min vårdplan livmoderhals- och vaginalcancer. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se.

Samverkan
Kodexen mot cancer uppmärksammas under 12 månader

WHO:s råd kring tobaksrökning är först ut i den europeiska kampanjen PrEvCan som startar i oktober. Kampanjen syftar till att uppmärksamma det vi som individer kan göra i vardagen för att minska risken för cancer. Forskning visar att på befolkningsnivå skulle vi i Europa kunna minska antalet cancerfall med 40 procent om alla följde de 12 rekommendationerna som finns i den Europeiska kodexen mot cancer.

Samverkan
Informationssidor om ackreditering som Comprehensive Cancer Centre

Nu finns nya informationssidor på cancercentrum.se som kan underlätta processen mot sjukhusets ackreditering som Comprehensive Cancer Centre (CCC). Att ackrediteras och få benämningen Comprehensive Cancer Centre innebär att man har uppnått högsta standard inom cancerforskning och cancervård. Arbetet kommer patienterna till nytta genom en mera sammanhållen cancervård, där forskningen kommer närmare patientvården.

Samverkan
Nu kan screening för tjock- och ändtarmscancer erbjudas i hela landet

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige, med cirka 7 000 nya fall per år. Nästan 2 200 personer dör årligen. Men förhoppningen är att fler fall ska upptäckas i tid när frivillig undersökning nu kan erbjudas i hela landet.

Samverkan
Remissrunda för nationella vårdprogram, SVF och patientinformation till Min vårdplan

Idag går fem nationella vårdprogram och ett SVF för cancer ut på remiss, liksom patientinformation till Min vårdplan för två nya och två uppdaterade diagnoser. Bilagan för trombos och blödning är en ny bilaga till vårdprogrammet akut onkologi, övriga vårdprogram och SVF är revideringar av tidigare versioner.

Samverkan
Hög operationsvolym påverkar inte urinläckage efter radikal prostatektomi

Urinläckage är en vanlig biverkan för män som opererats för prostatacancer, och risken för urinläckage påverkas inte av kirurgens operationsvolym. Det visar en stor studie som nyligen publicerats i Scand J Urol. Studien baserades på analys av enkäter med Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i NPCR för män som opererats 2017–2019. Av de opererade männen hade 14% urinläckage ett år efter operation.

Samverkan
Min vårdplan för barn med ALL lanseras

Idag lanserar RCC en nationell Min vårdplan för ALL hos barn. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se. Det är den första Min vårdplan som riktar sig till barn och deras närstående.

Samverkan
Brister i lagstiftningen lämnar barncanceröverlevare utan stöd

Tillämpningen av LSS leder till en orimlig situation för familjer vars nu vuxna barn har en svår hjärnskada efter barncancerbehandling, skriver flera debattörer i en debattartikel som publicerats i Dagens Medicin.

Stockholm Gotland
Första pilotstudien i Sverige om lungcancerscreening

På uppdrag av Region Stockholm påbörjade Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland (RCC) ett utvecklingsprojekt gällande lungcancerscreening 2020. Idag startar en pilotstudie i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset som kommer att omfatta 1 000 kvinnor i ålder 55-74 år med ökad risk för lungcancer. Syftet är att ta reda på om riktad screening kan vara ett kostnadseffektivt sätt att upptäcka lungcancer i ett tidigt skede och om arbetssättet är genomförbart i praktiken.

Samverkan
1 av 4 cancerpatienter använder KAM-metoder

I början på sommaren publicerades Kathrin Wodes avhandling Complementary and alternative medicine in cancer: from utilization to a randomized controlled trial. Avhandlingen handlar om nyttjande av KAM hos cancerpatienter och visar att en av fyra använder sig av någon form av KAM-metod som komplement till sin cancerbehandling.

Stockholm Gotland
Översikt ska tydliggöra rehabiliteringsstrukturen

För att hjälpa patienter och vårdgivare att navigera inom cancerrehabiliteringen har regional arbetsgrupp för cancerrehabilitering tagit fram en utskrivbar översikt.

Samverkan
Nationell Min vårdplan för skelett- och mjukdelssarkom lanseras

Idag lanserar RCC en nationell Min vårdplan för skelett- och mjukdelssarkom. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se.

Samverkan
Helena Brändström utsedd till tf nationell cancersamordnare

Helena Brändström går in som tillförordnad nationell samordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och ordförande för Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan. Hon efterträder Hans Hägglund som lämnade sitt uppdrag i tidigare i sommar.

Samverkan
”Hitta nya sätt att nå ut med förebyggande insatser”

I hälso- och sjukvårdsdebatten framförs ofta åsikten att resurser måste omfördelas och bättre riktas till de personer som har störst behov av dem. Förebyggande insatser är en viktig del i arbetet för en jämlik hälsa.

Samverkan
De delar på uppdraget som nationell screeningsamordnare

Screening inom cancerområdet är en viktig insats för tidig upptäckt och behandling. För att förbättra samordningen av screeningverksamheten på nationell nivå har Regionalt cancercentrum i samverkan (RCC) förstärkt med nationell screeningsamordnare. Sedan 1 april delar Elin Ljungqvist och Anna Sandelin på uppdraget och arbetar tillsammans med olika ansvarsområden.

Samverkan
Nu lanseras nya Min vårdplan huvud- och halscancer

Idag lanserar RCC den nationella Min vårdplan huvud- och halscancer. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se.

Samverkan
Uppdaterat nationellt vårdprogram för malignt melanom

Det nationella vårdprogrammet för malignt melanom och bilagan om familjärt melanom har uppdaterats och är fastställt av RCC i samverkan den 21 juni 2022.

Samverkan
Kommenterar till cancerfondens pressmeddelande om väntetiderna i cancervården

Cancerfonden har uppmärksammat att väntetiderna i cancervården är för långa, och endast har förbättras marginellt under de år som SVF-satsningen har pågått. Regionala cancercentrum i samverkan, RCC håller med om att väntetiderna fortfarande är oacceptabelt långa i Sverige och att vi fortfarande har en lång väg kvar innan vården är jämlik.

Samverkan
Nu lanseras nya Min vårdplan lungcancer

Idag lanserar RCC den nationella Min vårdplan lungcancer. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se.

Samverkan
Ny version av nationell Min vårdplan bröstcancer

Min vårdplan bröstcancer finns nu publicerad i en uppdaterad version, både digitalt via 1177 och för utskrift på papper.