MENY


12
DEC

Stockholm-Gotland

Barn är också närstående

Bakom varje patient med cancer står väldigt ofta barn. Vem ser barnen när mamma eller pappa har fått cancer?


11
DEC

Stockholm-Gotland

Vad händer efter cancern?

Vad händer med en person psykiskt, fysiskt och existentiellt när cancerbehandlingen är klar? Vilka frågor ställs till Cancerrådgivningen efter cancern?


15
NOV

Stockholm-Gotland

Fler anmälningar bör göras till cancerregistret

Minst 1700 cancerfall saknas i cancerregistret i Stockholm Gotlandregionen.

Stockholm-Gotland

Viktig utbildning för bättre cancervård

Anmäl dig till vårens utbildning ”Kontaktsjuksköterskan i cancervården”


12
NOV

Stockholm-Gotland

Nytt finansiellt stöd till vårdforskning

Vårdforskningspengarna ska användas till att studera hur nya samvårdsmodeller bäst kan implementeras i rutinsjukvård och patienternas dagliga liv.


29
OKT

Stockholm-Gotland

God hälsa för hela befolkningen

I projektet Goda vanor för ett friskare liv utbildas lokala hälsoinformatörer för att sprida kunskapen om cancerprevention och nu ökar deltagandet i screeningprogrammen i flera socioekonomiskt utsatta kommuner och stadsdelar.


26
OKT

Stockholm-Gotland

Ny utökad satsning kring tidig upptäckt av cancer

Allt fler cancerformer har under senare år fått förbättrad prognos. En viktig faktor är tidig upptäckt och ökad medvetenhet kring hur cancer kan förebyggas.


22
OKT

Stockholm-Gotland

Ny rapport om snabbspår för att utreda cancer i primärvård

Rapporten visar att många inom primärvården känner till standardiserade vårdförlopp, SVF, men att det finns ett fortsatt behov av stöd och utbildning.

Stockholm-Gotland

100 kvinnor kallas till extra uppföljning av cellprov i Stockholm

Vid Karolinska Universitetslaboratoriets rutinmässiga kvalitetskontroll har drygt 100 felaktigt bedömda cellprover identifierats. Berörda kvinnor kallas nu till uppföljning hos gynekolog.


17
OKT

Stockholm-Gotland

Informationssamordnare

Är du sjuksköterska och erfarenhet av projektledning och informationsarbete? Då ska du söka jobbet som informationssamordnare hos oss! Sista ansökningsdag 2 november 2018


11
OKT

Stockholm-Gotland

Internationella forskare i Stockholm diskuterar integrativ cancervård

Intresset var stort både från patientföreningsrepresentanter, forskare och vårdpersonal inom cancervården när internationella forskare bjöds in till en första konferens för att diskutera integrativ cancervård.


9
OKT

Stockholm-Gotland

Kurs i grundläggande cancervård

En efterfrågad kurs är tillbaka! Detta är en något förkortad version av den kurs som Onkologkliniken tidigare erbjudit och då med namnet Basonkologi. Kursen är uppdelad på tre dagar och första kursdagen är den 28 januari 2019.


8
OKT

Stockholm-Gotland

Nytt beslutsstöd vid misstanke om prostatacancer

Stödet ska hjälpa distriktsläkare på vårdcentraler i Stockholm att ställa rätt frågor till patienter vid misstänkt prostatacancer.


5
OKT

Stockholm-Gotland

EANO - Europeiskt neuroonkologiskt möte i Stockholm

I år bjuder Sverige in till den trettonde EANO-mötet som hålls i Stockholm den 11-14 oktober 2018.


4
OKT

Stockholm-Gotland

Cancerrådgivningen ger även stöd till närstående

Cancer väcker tusen frågor både för den som är sjuk och de som står bredvid. På Cancerrådgivningen erbjuder erfarna specialistsjuksköterskorna anonymt stöd för både patienter och närstående via telefon, mejl och chatt.


28
SEP

Stockholm-Gotland

Regionalt möte kring samarbete inom lungcancerprocessen

Möte den 21 november på Wenner-Gren Center i Stockholm för dig som arbetar med patienter som har lungcancer. Anmäl dig senast den 12 november.


13
SEP

Stockholm-Gotland

Integrativ cancervård i fokus när forskare möts i Vaxholm

Komplementärmedicinska metoder stod på agendan när Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland och Cancerakademin i Norr bjöd in både nationella och internationella forskare till ett första möte för att få en samlad överblick inom området integrativ cancervård.


12
SEP

Stockholm-Gotland

Nytt kunskapsteam inom cancer i primärvården

Att hitta en cancerpatient i det dagliga arbetet på en vårdcentral är ovanligt. Men desto viktigare är det att de hittas. Hela 70 procent av dem som får en cancerdiagnos har börjat sin utredning i primärvården. Och ju tidigare en cancer upptäcks, desto godare är prognosen.

Stockholm-Gotland

Mobil lösning kortar väntetiden vid misstänkt hudmelanom

Nyinsjuknandet i hudmelanom ökar mer än för någon annan cancersjukdom. Tidig diagnostik och operation är avgörande för en god prognos, men idag tas många godartade förändringar bort i onödan.


6
AUG

Stockholm-Gotland

Affektfokuserad cancerrehabilitering 30-31 augusti. Platser kvar!

Cancer och känslor hur hänger det ihop? Lär dig möta cancerpatienters känsloreaktioner. Det finns platser kvar till den kostnadsfria utbildningen för kontaktsjuksköterskor i "Affektfokuserad cancerrehabilitering".