Stöd vid information prostatacancer

RCC Stockholm – Gotland arbetar tillsammans med professioner inom vården för att ta fram enhetlig behandlingsinformation som kan användas i mötet med patienten. Tanken är att patienten får likadan skriftlig information oavsett vid vilken vårdinstans behandlingen görs.

Stöd vid information till patienter om prostatacancer

Den nationella vårdprogramgruppen för prostatacancer har tagit fram material i form av foldrar som du som vårdpersonal kan använda i ditt möte med patienten. Materialet ska ge patienten ökad kunskap om tidig upptäckt, egenvård och sexuella problem efter behandling.

Användning

Foldrarna är i A4 och finns i två varianter, en för patienter på Gotland och en för patienter i Stockholms län. Det enda som skiljer de två foldrarna är logotypen. Foldern kommer att uppdateras regelbundet och den senaste versionen finns på den här sidan. 

Ladda ner som pdf

Läs foldern på din dator tillsammans med din patient. Du kan också skriva ut dessa dubbelsidigt på vanlig skrivare.

Tryck upp foldern

Här kan du ladda ner den som tryckfärdig pdf och skicka till tryckeri. Många sjukhus har egna. Annars kan du vända dig till ett annat tryckeri.