Remissförlopp peniscancer

Den kurativt syftande behandlingen av sjukdomen har sedan 1 januari 2015 centrerats till två enheter, Universitetssjukhuset i Örebro och Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Det innebär även att remissförloppet i Stockholm och Gotland-regionen är ändrat.

Alla peniscancerfall, även carcinoma in-situ, ska remitteras till det regionala peniscancercentret, Södersjukhuset. De anmäler patienten till den nationella multidisciplinära konferensen. Vid beslut om kurativ behandling blir de flesta patienterna remitterade vidare till ett av de nationella peniscancercentrumen för kurativ kirurgi. Om kurativ behandling ej blir aktuell, och i vissa carcinoma in-situ fall, stannar ansvaret för patienten kvar vid det regionala peniscancercentret, Södersjukhuset.

En schematisk sammanfattning av remissförlopp inom region Stockholm och Gotland finns nedanför (klicka för större bild). Vid frågor kontakta det regionala peniscancercentret, Södersjukhuset.

Remissförlopp peniscancer