Cancerpreventionskalkylator (CPK)

Cancerpreventionskalkylatorn© möjliggör simuleringar av hur förändringar i människors levnadsvanor påverkar insjuknandet i cancer och vilka effekter detta ger på de samlade samhällskostnaderna för cancer.

Cancerpreventionskalkylatorn kan inte visas på liten skärm. Öppna denna webbsida i en dator för att ta del av kalkylatorn.