Support

Registerhållare

Rikard Wedin

överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

 

 

Stödjande RCC

Bodil Westman

sjuksköterska

RCC Stockholm Gotland

 

Örjan Bäfver

registerproduktägare

RCC Stockholm Gotland

Anna Olofsson

statistiker

RCC Stockholm Gotland