Teledermatoskopi – ett arbetssätt för primärvården i Stockholm

Alla vårdcentraler som har avtal med Region Stockholm arbetar nu med teledermatoskopi. Det betyder att regionens invånare kan få en snabb bedömning av sina hudförändringar redan på vårdcentralen. I de flesta fall behövs ingen ytterligare åtgärd. I de fall förändringen behöver tas bort kan det oftast göras på vårdcentralen vilket bidrar till snabb handläggning, en väldigt viktig faktor i behandling av hudmelanom.

Hudmelanom är den mest aggressiva formen av hudcancer och en av de snabbast ökande cancerformerna i Sverige. Tidig upptäckt och kirurgiskt borttagande av melanom är avgörande för prognosen. Teledermatoskopi möjliggör för primärvården att på ett snabbt och säkert sätt med digital teknik erbjuda patienter med misstänkta hudförändringar bedömning av särskilt tränade melanomspecialister. Teledermatoskopi ökar kunskapen om hudförändringar i primärvården och leder till att ett minskat antal hudförändringar tas bort i onödan. De patienter som behöver opereras ska få snabb behandling inom tidsramen för standardiserat vårdförlopp (SVF).

Teledermaprojekt.jpg

Foto: Gnosco/Jan Torbjörnsson

Kunskapsstöd 

Här har vi samlat kunskapsstöd för dig som precis har börjat arbeta med teledermatoskopi och för dig som är mer erfaren och vill ha en fördjupning eller repetition.

Kunskapsstöd för teledermatoskopi i primärvården

Processledare

Martin Friberg

läkare