För primärvården

Här finns information om standardiserade vårdförlopp för primärvården.

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp.

Regional patientinformation

Mer information

Om vårdförlopp på viss.nu

Presentation standardiserade vårdförlopp för primärvården (pptx)

Om Diagnostiskt Centrum

Om Cancerrådgivningen