MENY

Om vårdförlopp för primärvården

Här finns information om standardiserade vårdförlopp för primärvården.

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om standardiserade vårdförlopp. Ladda ner den här.


Faktaägare:Lisa Jelf Eneqvist

Sidan uppdaterad: 11 februari 2019