Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer NKBC

Kvalitetsregistret för bröstcancer innehåller bland annat uppgifter om diagnostik, tumördata, operationstyp, behandling och direktrekonstruktioner/onkoplastikkirurgi i samband med canceroperationen.

Interaktiv rapport

I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region, årtal och sjukhus. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport bröstcancer, INCA

Sammanställning av nationella data från kvalitetsregistret för bröstcancer görs årligen. 

Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer

Kvalitetsregistret för bröstcancer innehåller såväl uppgifter om bröstcancerprocessen med ledtider, till exempel pre- och postoperativ diagnostik, tumördata, operationstyp, direktrekonstruktioner/onkoplastikkirurgi, rekommenderad och given behandling, som kortsiktig komplikations- och återfallsfrekvens.

Nationellt kvalitetsregister för bröstrekonstruktion

Kvalitetsregistret för bröstrekonstruktion stängdes ner 17 april 2020. Istället har ett formulär för registrering av direktrekonstruktioner/onkoplastikkirurgi i samband med canceroperationen lagts till i NKBC. .

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2014-2015

Det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer startade 2008 och det nationella kvalitetsregistret för bröstrekonstruktion 2011. Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland ansvarar för registren.