Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer

Nationellt kvalitetsregister för urinblåsecancer har sitt ursprung i flera regionala register som fungerat sedan början av 1990-talet. Med utgångspunkt från dessa regionala register skapade en grupp specialintresserade urologer ett nationellt register. 

Interaktiv rapport

I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region, årtal och sjukhus. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport urinblåsecancer, INCA

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från behandlingsbeslut till första onkologiska behandling eller operation: 38 dagar 2014.
  • Andel patienter bedömda i preoperativ multidisciplinär konferens: 59 procent 2014.
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 96,9 procent 2013.