Patient- och närståenderåd Stockholm Gotland

Patient- och närståenderådet ingår som ett självständigt råd i respektive RCC:s organisation.

Råden ska bevaka patient- och närståendeperspektivet (inklusive efterlevande) i cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC. Genom sina samlade erfarenheter ska råden bidra till cancervårdens utveckling för att möta patienters och närståendes behov på ett bättre sätt under hela vårdprocessen.

Rådet är inte beslutande utan har en rådgivande funktion.