Patient- och närståenderåd Stockholm Gotland

Patient- och närståenderådet ingår som ett självständigt råd i respektive RCC:s organisation.

Råden ska bevaka patient- och närståendeperspektivet (inklusive efterlevande) i cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC. Genom sina samlade erfarenheter ska råden bidra till cancervårdens utveckling för att möta patienters och närståendes behov på ett bättre sätt under hela vårdprocessen.

Rådet är inte beslutande utan har en rådgivande funktion. 

Regional uppdragsbeskrivning för patient- och närståenderådet vid Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, version 4: 2023-10-26 (pdf, nytt fönster)

Årsrapporter 

(samntliga dokument är i pdf-format och öppnas i nytt fönster)

Årsrapport för 2023

Årsrapport för 2022

Årsrapport för 2021

Årsrapport för 2020

Minnesanteckningar

2024