Stöd vid information

RCC Stockholm Gotland arbetar tillsammans med professioner inom vården för att ta fram enhetlig behandlingsinformation som kan användas i mötet med patienten. Tanken är att patienten får likadan skriftlig information oavsett vid vilken vårdinstans behandlingen görs.

Vårdplan och behandlingsinformation till patienter med sarkom

Syftet med informationen är att vägleda patienten i kontakten med olika vårdgivare och att underlätta behandling och delaktighet i vården. Informationen är delvis generell för alla patienter, delvis individuell.

Användning

  1. Här kan du ladda ner de olika delarna som pdf:er. Formatet på materialet är A4. Välj hålat papper.
  2. Välj det material som aktuellt för just din patient.
  3. Kliniken har pärmar där du kan sätta in materialet och där patienten också kan samla annat material under behandlingen.

Om materialet

Materialet är framtaget och granskat av olika yrkesgrupper som vårdar patienter med sarkom i Stockholm, och sammanställt av Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland.

För synpunkter kontakta Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, regionaltcancercentrum.hsf@regionstockholm.se 

Materialet kommer att uppdateras regelbundet och den senaste versionen finns på den här sidan under rubriken Användning.