Nationell arbetsgrupp Min vårdplan livmoderhals- och vaginalcancer

Patientinformationen i Min vårdplan livmoderhals- och vaginalcancer är framtagen av RCC:s nationella arbetsgrupp för patientinformation till Min vårdplan livmoderhals- och vaginalcancer.

Deltagare

Carina Rundström

Kontaktsjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset

 

Cecilia Kamstad

Kontaktsjuksköterska

Skånes universitetssjukhus Lund

Johanna Oskarsson

Kontaktsjuksköterska

Centralsjukhuset Karlstad

Kerstin Lindsmyr

kontaktsjuksköterska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Josefin Brandqvist

kontaktsjuksköterska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patient- och närståendeföreträdare

Marianne Olsson

Patient- och närstråendeföreträdare

Sara Wendel

patient- och närståendeföreträdare