Goda vanor för ett friskare liv

Vår livsstil har stor betydelse för cancerrisken. Tobak-, alkohol-, kost och solvanor samt fysisk aktivitet och kroppsvikt, är alla faktorer som påverkar. Genom hälsosamma levnadsvanor samt deltagande i program för screening och vaccination mot HPV, kan minst en tredjedel av all cancer förebyggas.

RCC Stockholm Gotland jobbar sedan 2015 med arbetssättet Goda vanor för ett friskare liv, ett samarbete med kommuner, stadsdelar samt andra samhällsaktörer som föreningar och organisationer. Målet är att öka kunskapen om cancer och hur man minskar risken att drabbas och därmed öka jämlikheten kring hälsa hos sjukvårdsregionens invånare. Arbetssättet är baserat på information kring cancerprevention från EU:s European Code Against Cancer.

År 2017 tilldelades RCC Stockholm Gotland Jämställdhetspriset som delas ut av Region Stockholm för detta arbete. Goda vanor för ett friskare liv är sedan 2018 en certifierad kunskapspilot för jämlik vård inom Unesco LUCS, ett lokalt Unesco-center för samverkan.
 

Idag drivs tre satsningar med olika fokus:

 1. Hälsoinformatörer - fokus på ojämlikhet mellan invånare födda i
  och utanför Sverige

  Hälsoinformatörer är engagerade medborgare som sprider information om cancerprevention i sitt bostadsområde. De är utbildade av RCC Stockholm Gotland och informerar på offentliga platser, skolor, SFI-utbildningar, i föreningar och arrangerar så kallad hälsofika på biblioteken. 
  Hälsoinformatörernas lokala tillhörighet, information på modersmål och kulturkännedom är avgörande. De representerar 39 olika språk och länder. De är i alla åldrar, känner sina områden och kan nå ut till många invånare. Informatörerna når fram med information och dialog där vi annars har svårighet att skapa kontakt. Deltagare/åhörare har rapporterat om livsstilsändringar.
  Idag arbetar hälsoinformatörerna i Sigtuna, Rinkeby, Botkyrka, Farsta, Skärholmen, Upplands Väsby, Solna och i andra områden där de efterfrågas.

  Relaterat material:

  EU:s European Code Against Cancer (pdf)

  Utbildningmaterial kring European Code Against Cancer (pdf)

  Starta samarbete med hälsoinformatörer (pdf)

  Bli hälsoinformatör (pdf)

  Följ hälsoinformatörernas arbete i regionen på facebook

 2. Convictus - fokus på ojämlikhet mellan invånare med och utan bostad

  I detta samarbete bidrar RCC Stockholm Gotland med informationsträffar och föreläsningar på olika platser. Detta sker tillsammans med Cancerrådgivningen. Även här utbildas hälsoinformatörer som sprider kunskap och informerar kring cancer och cancerprevention inom sina nätverk.
  Läs om Convictus (öppnas i nytt fönster)

 3. Generation Pep - fokus på ojämlikheter i hälsa mellan barn och unga i trygga och i utsatta förhållanden

  RCC Stockholm Gotland vill genom detta samarbete nå ut med information och kunskap om levnadsvanor till barn och ungdomar. Även inom detta samarbete utbildas hälsoinformatörer, så kallade HälsoPeppare.
  Läs om Generation Pep (öppnas i nytt fönster)