Registergrupp

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Registerhållare

Eva Tiensuu Janson

Överläkare Blod- och Tumörsjukdomar, Onkologisk endokrinologi

Akademiska Sjukhuset, Uppsala och Uppsala universitet

 

Mark Thier

specialistläkare

kirurgkliniken, Skånes universitetssjukhus

Göran Wallin

kirurg, Överläkare

Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Kristina Linder Ekberg

överläkare

Kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes, Karolinska Universitetssjuk...

Christina Kjellman

onkolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Anna-Karin Elf

regional processägare neuroendokrina buktumörer, endokrinkirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Dimitrios Papantoniou

onkolog

Onkologiska kliniken, Jönköping