Till regionspecifikt innehåll

Nationella vårdprogram för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

I Kunskapsbanken hittar du nationella vårdprogram för levercellscancer samt gallvägs- och gallblåsecancer.

Nationella vårdprogram

Nationella vårdprogram, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Metodik vid framtagandet av vårdprogrammet

När det nationella vårdprogrammet togs fram 2017 gjordes det enligt metoden Experience-based co-design, vilket betyder att vårdprogrammet utarbetades utifrån patienters och närståendes upplevelser av vården.

Rapport om patienters- och närståendes upplevelser (pdf, nytt fönster)

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regionala medicinska riktlinjer levercellscancer och gallblåse- och gallvägscancer 

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Cancersjukdomar - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)