Till regionspecifikt innehåll

Hudcancer

Hudcancer tillhör de vanligaste tumörsjukdomarna. I Sverige diagnosticeras årligen cirka 4 500 melanom, nästan 10 000 skivepitelcancrar, samt cirka 50 fall av den aggressiva men ovanliga diagnosen Merkelcellscancer.

Basalcellscancer är den vanligaste hudcancern, men ger ytterst sällan upphov till metastaser. Över 60 000 basalcellscancrar diagnosticeras årligen, de opereras bort eller behandlas med andra metoder och rapporteras direkt från patologen till Socialstyrelsen. 

Registret över basalcellscancer, Socialstyrelsen

Antalet fall av skivepitelcancer i huden har ökat med 59 procent de senaste 10 åren. Motsvarande siffra för malignt melanom är 39 procent. Hudcancer (exklusive malignt melanom), där majoriteten är skivepitelcancrar, är idag den näst vanligaste cancerdiagnosen i Sverige hos både män och kvinnor.

Prevention i form av information till befolkningen om förbättrade solvanor och att skydda huden bättre mot solens strålning vid utomhusaktiviteter bör kunna bryta sjukdomsökningen. För melanom gäller framförallt sambandet med tillfälliga solbrännskador, medan skivepitel- och basalcellscancer har ett samband med den sammanlagda tiden man har tillbringat i solen under livet.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Hudcancer i Mellansverige

RCC Mellansverige organiserar en sjukvårdsregional vårdprocessgrupp inom hudcancer.

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp

Anmälan till MDK i Uppsala

Vårdpersonal som arbetar med hudcancer är välkomna att anmäla fall till Uppsalas MDK på Akademiska sjukhuset, som äger rum torsdagar klockan 10:00. Anmälan sker senast klockan 9:00 dagen före till Christina Söderberg via telefon eller fax.

Telefonnummer: 018-611 54 94
Faxnummer: 018-611 55 28

En tydlig frågeställning ska skickas in tillsammans med anmälan. Det ska framgå om röntgenbilder ska demonstreras och i så fall vilka, samt om patologen ska visa preparat och i så fall vilket/vilka.

Patientuppgifter/journalhandlingar som behövs för att bedöma fallet på bästa sätt ska skickas in för att vara tillgängliga vid MDK-tillfället.

För att ansluta till MDK kopplar du upp dig via 103177@join.lul.se eller ringer 018-611 69 00 och anger lösenord 103177.

MDK-rutin för malignt melanom

Ta del av MDK-rutinen via NRF:s webbplats (Norra sjukvårdsregionförbundet)

MDK för malignt melanom (extern länk, nytt fönster)

Processplan för hudmelanom i norr

Processplanen beskriver processen utifrån ett patientperspektiv och definierar viktiga målnivåer för att kunna följa och utveckla processen under de närmaste åren. Den är även ett underlag för Norra sjukvårdsregionens cancerplan, 2022–2024.

Processplan Hudmelanom (pdf, nytt fönster)

Övriga processplaner finner du under respektive diagnos samt samlade på sidan Strategisk utvecklingsplan.

Strategisk utvecklingsplan

Sjukvårdsregionala processledare

porträtt

Frida Idenfors

processledare, kontaktsjuksköterska

Norrlands universitetssjukhus

porträtt

Zinaida Bucharbajeva

processledare, överläkare

Norrlands universitetssjukhus

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Cancerplanens regionala fokusområden under 2020 för hudcancerprocessen

Rapporter

Tumörsårsprojekttet, utveckling och utvärdering av ett digitalt beslutsstöd för maligna tumörsår (pdf, nytt fönster)

Informationsmaterial 

Här kan du ladda ner en folder om hur du skyddar dig mot hudcancer.

Folder för tryck i färgkopiator. Skriv ut på båda sidor, välj vändlängst kortsidan. Orientering: Liggande

 

Arbetsgruppen för maligna hudtumörer och cancer i primärvården (CaPrim) har de senaste två åren anordnat en regiondag  om maligna hudtumörer där de bjudit in läkare och sjuksköterskor.

Se föreläsningarna:

Regiondag maligna hudtumörer 2023
Regiondag maligna hudtumörer 2022

Processledare hudcancer RCC Stockholm Gotland

Inkeri Leonardsson Schultz

överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

Hanna Eriksson

biträdande överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

 

 

.

Regional patientprocessledare

Anna Carneiro

regional patientprocessledare hudcancer

Skånes universitetssjukhus Lund

Aktuellt i Sydöstra sjukvårdsregionen

Melanomprocessen berör flera kliniker, från primärvård, via hud-, kirurg- och öron-, näsa-, halsklinikn till onkologklinik. Smidiga överlämningar och gott samarbete med gemensam målbild är centralt för att skapa ett så bra vårdförlopp som möjligt för patienten.

Både Region Östergötland och Region Jönköpings län har för närvarande en utmaning i för långa svarstider från patologin för så kallade rutinprover. Patologi är en nyckelfunktion i vårdförloppet eftersom svarstiden är avgörande för hur snabbt en patient kan få besked och fortsatt handläggning.

Processgruppen inom melanom arbetar med att:

 • Kommunicera med de parter som kan påverka svarstiderna för patologisvaren 
 • Aktivera primärvården i preventionsarbetet mot hudcancer
 • Uppnå samsyn gällande registrering, såväl i melanomregistret som inom SVF.
 • Fortsätta pågående arbete i de regionala processgrupperna i Region Kalmar län och Region Jönköpings län samt stötta utvecklingen av en processgrupp som stöttar patientens vårdförlopp i Region Östergötland.
 • Implementera IPÖ i kliniska vardagen

Kontakt

Christina Berndes Sköldmark

processledare hudtumörer, hudläkare

Länssjukhuset Ryhov

Regional vårdprocess hudcancer (maligna hudtumörer)

Den regionala vårdprocessen arbetar för att förbättra utredningsgång, behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter i Västa sjukvårdsregionen.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

 • Implementering av Min vårdplan.  
 • Framtagning av en regional utbildning för patienter som har haft malignt melanom.
 • Analys av kompetensförsörjning.

Information att dela ut till patient

Egenvårdsråd till patient som haft malignt melanom (pdf)

MDK

RUTIN MDK melanom stadium III och IV

Regional processägare

Johan Dahlén Gyllencreutz

regional processledare hudcancer, verksamhetsöverläkare

Högsbo närsjukhus

Regional omvårdnadsordförande

Lisa Lilliedahl

regional omvårdnadsordförande hudcancer

Skaraborgs Sjukhus

Regionalt stödteam

porträtt

Astrid Carling

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Statistiker

Regional support, RCC Väst