Support

För dig som har frågor eller behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret. Kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din region. Supporten är tillgänglig vardagar under dagtid.

RCC Norr

Ove Björ

statistiker

RCC Norr

Sonia Katsuura

registeradministratör

RCC Norr

RCC Stockholm – Gotland

Kamilla Krawiec

statistiker

RCC Stockholm — Gotland

Mari Lindeborg

sjuksköterska

RCC Stockholm — Gotland

RCC Syd

Pernilla Kockum

registeradministratör

RCC Syd

Stefan Peterson

statistiker

RCC Syd

RCC Sydöst

Susanne Wahlin

registeradministratör

RCC Sydöst

 

RCC Uppsala Örebro

Annika Lidin-Lindqvist

koordinator

RCC Uppsala Örebro

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Uppsala Örebro

Ingegerd Kyllerstedt

registeradministratör

RCC Uppsala Örebro

Lena Pettersson

registeradminstratör

RCC Uppsala Örebro

RCC Väst

Katrin Gunnarsdottir

enhetschef statistik

RCC Väst

Susanne Amsler Nordin

registeradministratör

RCC Väst

Expeditionstelefon RCC Väst

 

RCC Väst

Gemensam information uppdaterad: 23 februari 2018