SVF-INCA

Vad är SVF-INCA?

INCA är en IT-plattform som ägs gemensamt av regionen. På denna plattform ligger alla kvalitetsregister inom cancerområdet och sedan april 2017 även Socialstyrelsens Cancerregister.
SVF-INCA är ett lokalt vårdregister på INCA-plattformen där datum för händelser i patientens cancerutredning rapporteras. Vårdgivaren äger sin inrapporterade data. Verksamhetschefen beslutar vem/vilka som ska ha behörighet till registret.

SVF-INCA är ett verktyg för verksamheterna att följa patienterna i SVF förloppen. Under tiden en statlig satsning görs på cancervården är SVF INCA främst ett verktyg för SVF-koordinatorerna vilkas anställning under hela projekttiden finansieras med SVF-anslag.
SVF-INCA möjliggör rapportering även av det som sker i primärvården. Primärvården har inte system och rutiner för SVF/KVÅ-kodning.

Vilka regioner använder SVF-INCA?

 • Region Stockholm
 • Region Gotland
 • Region Västra Götaland
 • Region Västernorrland

Registrering i SVF-INCA är ett krav i Region Stockholm och Region Gotland. Det är från SVF-INCA som data levereras till den nationella väntetidsdatabasen (Signe) för dessa regioner. 

Vad innehåller SVF-INCA?

 • Registrering av förlopp. 
 • Patientlistor för att hålla koll på aktuella inrapporterade, mottagna, överlämnade och avslutade förlopp. 
 • Statistikrapporter i realtid. 
 • Nyheter om förändringar. 
 • Användarmanual. 

Övrig information

 • Specialistvården rapporterar start av förlopp som skett i primärvården. Fokus i primärvården är att remittera korrekt enligt SVF.
 • Användare kan se hela förloppet och vet hur många dagar en patient har varit inne i ett förlopp även över klinikgränser. 

Länkar

Användarmanual (pdf)

Registerdokumentation (pdf)

Variabelbeskrivning (Excel)

Information om standardiserade vårdförlopp