SVF-Inca – alternativ eller komplement?

Parallellt med uppbyggnaden av uppföljningsmodellen med väntetidsdatabasen Signe började RCC Uppsala Örebro utveckla ett uppföljningsregister på kvalitetsregisterplattformen INCA. Idag är det fyra regioner som använder SVF-Inca.

Registret SVF-Inca utvecklades ursprungligen av utvecklingsteamet vid Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro i samband med att satsningen på standardiserade vårdförlopp (SVF) drog igång på allvar 2015. Kravspecifikationen kom från delar av den nationella registergruppen för prostatacancerregistret.

 Johan Ivarsson– Syftet var att skapa ett verktyg för att hålla ordning på de patienter som ingår i SVF och följa upp deras process, säger Johan Ivarsson (bilden), projektledare och produktägare vid Regionalt cancercentrum väst.

SVF-Inca ska, genom att erbjuda både överblick och en detaljerad uppföljning av vårdförloppen, vara ett stöd till koordinatorer, processledare och andra yrkesroller som arbetar med SVF. Samtidigt ska registreringen kunna användas för nationell rapportering av väntetiderna till SKL.

Fristående system

SVF-Inca är ett fristående system i förhållande till landstingens journalsystem. Det innebär att registreringen görs manuellt, med utgångspunkt från uppgifter om förloppets mätpunkter som registrerats i patientens journal eller i regionens vårdadministrativa system.

SVF-Inca är byggt för att vara så enkelt som möjligt för användarna, säger Johan Ivarsson.

– När man loggar in får man upp en lista på aktiva patienter, men man ser också de som skickats över till andra kliniker och de som avslutats.

Vid registreringen får varje patient en individuell patientvy med datumfält för olika händelser och åtgärder i vårdförloppet.

– Det syns grafiskt och du kan gå in i efterhand och kolla upp vad som tar lång tid för varje patient.

Skärmdump från patientvy i SVF INCAPatientvy i SVF-Inca.

Delledtiderna då?

– Ja, de mätpunkter som är beskrivna i de nationella styrdokumenten går att se i standardiserade rapporter, säger Johan Ivarsson.

På så sätt går det enkelt att se hur den egna kliniken ligger till gentemot de nationella målen i fråga om väntetider, inklusive varje delledtid, påpekar han.

– Sen har vi lagt in ytterligare vårdhändelser, utifrån önskemål från koordinatorer och processledare. Det går att följa upp ledtider för valfria mätpunkter via ett ledtidsverktyg, där ledtiderna presenteras i olika diagram.

Hur gör man om en patient diagnosticeras med två olika sorters cancer?

– Det går att registrera patienter i olika vårdförlopp. Om patienten registreras i ett vårdförlopp som hon eller han tidigare har registrerats i, får användaren information om detta, men det går att lägga till patienten igen. Om patienten har ett pågående SVF går det inte att lägga till patienten igen inom samma SVF.

Vad händer om en patient byter landsting under pågående behandling?

– Det finns händelser för patientöverlämningar i registret. Om man lägger in datum för ”patient överflyttad till annat landsting”, hamnar patienten i en lista med klinikens överlämnade patienter. Och om mottagande landsting också använder SVF-Inca får mottagande klinik upp patienten hos sig.

Region Gotland skickar till exempel ofta patienter till Stockholm för behandling, och då följer alla mätpunkter med. Men det fungerar bara om båda regioner använder SVF-Inca, i annat fall får mottagande region registrera det andra landstingets uppgifter manuellt, berättar Johan Ivarsson.

Det finns fortfarande saker att utveckla i SVF-Inca, konstaterar han.

– Vi ska utveckla statistikverktygen och förbättra möjligheten att ange varför det blir fördröjningar. Vi har nyligen haft en workshop med användare från de fyra landstingen som hittills börjat jobba i registret (se faktaruta), och kommer utveckla det under 2019 utifrån de behov och önskemål som framkom där.

Text: Ingela Hofsten
Foto: Emelie Ljunggren

Fakta SVF-Inca

  • I dag använder Stockholms läns landsting, Region Gotland, Västra Götalandsregionen (VGR) och Region Västernorrland registret.
  • Stockholm och Gotland använder det för nationell rapportering av SVF-patienter.
  • I VGR används registret frivilligt för koordinerings- och uppföljningsstöd. Region Västernorrland pilottestar registret inom prostatacancer, lungcancer och gynekologisk cancer och ska under 2019 utvärdera om det ska införas i hela regionen för alla vårdförlopp.

Läs artikelserien om uppföljning av SVF