Arbetsgrupp Nationell Min vårdplan bukspottkörtelcancer

Ordförande

Tina Gustavell

Universitetssjuksköterska, Omvårdnadsansvarig, medicine doktor

Karolinska universitetssjukhuset, Tema Cancer, Omvårdnadsområde 1, Stockholm

Deltagare

Annelie Magnusson

Kontaktsjuksköterska

Kirurgcentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

Jacqueline Omino

Sjuksköterska, Klinisk omvårdnadsledare

Karolinska universitetssjukhuset, Tema Cancer, Omvårdnadsområde 1, Pankreasavdel...

Jenny Drott

specialistsjuksköterska , medicine doktor, docent i omvårdnad

Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Pernilla Gullack

Kontaktsjuksköterska

Onkologimottagningen Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Patient- och närståendeföreträdare

Eva Backman

PALEMA

 

Anne-Marie Holmedal

PALEMA