MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram okänd primärtumör (CUP)

Vårdprogrammet omfattar utredning och behandling av cancer utan känd primärtumör hos vuxna (CUP). Vårdprogrammet riktar sig till läkare, sjuksköterskor, paramedicinare och övrig vårdpersonal som inom primärvård och sjukhusvård har ansvar för utredning och omhändertagande av dessa patienter.

Det nationella vårdprogrammet för cancer utan känd primärtumör (CUP) är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan i februari 2018. Det första nationella vårdprogrammet för cancer utan känd primärtumör (CUP) togs fram 2009.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram för cancer utan känd primärtumör (CUP), Kunskapsbanken

Alla vårdprogram och SVF finns nu samlade i RCCs Kunskapsbank. Kunskapsbanken ersätter appen Cancervård.

En uppdaterad version av vårdprogrammet är på remissrunda.

Vårdprogram på remiss

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje cancer med okänd primärtumör

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Regional medicinsk riktlinje cancer med okänd primärtumör 2017 (pdf)

Regionala vårdprogram/riktlinjer hjärnmetastaser (pdf)

Ordf. vårdprogramgrupp

Kristina Arnljots

ordförande vårdprogramgrupp och regional patientprocessledare och okänd primärtumör (CUP), onkolog

Skånes Universitetssjukhus, Malmö/Lund

;

Faktaägare: Kristina Arnljots, med dr, onkolog, Universitetssjukhus, Malmö/Lund
Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström
Gemensam information uppdaterad: 11 februari 2020