Utbildning för att stärka patienters delaktighet

Sidan publicerades 15 februari 2019

"Delaktighet, aktiv egenvård och jämlik cancervård" är en utbildning som ges på egna arbetsplatsen av Regionalt cancercentrum, RCC, Stockholm Gotland till medarbetare som arbetar inom cancervården.

Utbildningen vänder sig till personal som arbetar både i öppen och sluten cancervård och syftar till att stärka patienters delaktighet.

Innehållet berör bland annat de olika egenvårdsdelarna; Vad kan patienten göra själv? Hur patienter tar till sig information. Hur kan patienterna bli mer delaktiga med en större förståelse för deras lärande? Vidare ses risker över för ojämlik vård och hälsa och hur dessa kan förebyggas.

– Utbildningen uppskattas mycket av deltagarna och vi har fått höga betyg på utvärderingarna efteråt. Många värdesätter att få höra andras fallbeskrivningar och att få reflektera över sina egna arbetssätt, säger Lena Engqvist Boman, processledare för lärande på RCC Stockholm Gotland och en av de tre kursledarna.

Utbildningen ges på den egna arbetsplatsen

– En av framgångsfaktorerna är att utbildningen genomförs på den egna arbetsplatsen vilket underlättar för fler medarbetare att delta, säger Therese Scott Duncan, processledare för egenvård. Dessutom är kursen kostnadsfri.

Utbildningen har genomförts vid flera olika verksamheter inom regionen, både inom akut- och palliativ cancervård. Nu senast gavs utbildningen på Universitetssjukhuset i Örebro där medarbetare från olika kliniker och sjukhus inom regionen deltog.

– Vi fick förfrågan och självklart vill vi ha ett kunskapsutbyte med personal inom cancervård i hela landet. Mycket uppskattat och roligt, säger Arja Leppänen, processledare för jämlik vård.

Sammanlagt har ca 135 personer med olika professioner deltagit i kursen sedan starten 2017. De flesta anser att kursen bidragit till egna tankar om hur deras verksamhet kan utvecklas för att stärka patienternas delaktighet i den egna cancervården vilket är syftet med kursen.

Mer information om utbildningen finns här