MENY


27
MAR
2019

Stockholm Gotland

Kortare ledtider vid strålbehandling av huvud- och halscancer

66 procent av patienter som strålas för cancer i huvud-halsområdet på Karolinska universitetssjukhuset får sin strålbehandling inom 20 dagar från behandlingsbeslut jämfört med 2017 då endast 19 procent av patienter med huvud-halscancer fick sin strålbehandling inom utsatt tid.


20
MAR
2019

Stockholm Gotland

Workshop i Visby kring ny cancerplan

Politiker och sjukhuspersonal på Gotland bjöds in för att diskutera innehållet i kommande regional cancerplan.

Stockholm Gotland

Invånare fick tycka till om ny cancerplan

Ett femtiotal engagerade medborgare samlades i Stockholm och i Visby för att diskutera cancervård och bidra med synpunkter till kommande regional cancerplan för 2020-2023.


18
MAR
2019

Stockholm Gotland

Endoskopiprojektet – mer än förkortade väntetider

Kortare väntetid för koloskopi, strukturerad journalföring och standardiserade remisser för endoskopienheterna i Stockholm är några av resultaten efter det nyligen avslutade endoskopiprojektet.


15
MAR
2019

Stockholm Gotland

En heldag om jämlik vård den 8 maj i Stockholm

Öka kunskapen om personer med funktionsnedsättning. Kom till en utbildningsdag med intressanta föreläsare den 8 maj i Stockholm och få ökad kunskap kring intellektuell funktionsnedsättning och vad det innebär samt vad vi ska tänka på vid bemötande.


7
MAR
2019

Stockholm Gotland

Hälsoinformatörer sprider goda vanor på ”Hälsofika”

Hälsoinformatörer är engagerade medborgare som sprider information om cancerprevention i sitt bostadsområde. Målet är att minska ojämlikhet i hälsa mellan invånare födda i och utanför Sverige. Ett välbesökt och uppskattat forum är "Hälsofika" på biblioteken.