Min vårdplan blodcancer - regional version

Min vårdplan blodcancer är regionalt framtagen patientinformation som kan användas tills det finns nationella versioner i bruk. Den regionala versionen ska inte användas tillsammans med den nationella och kommer att tas bort när regionen gått över till den nationella versionen av Min vårdplan.

Min vårdplan är patientens dokument som bör följa med under hela vårdprocessen. Den ska ge information och vara ett stöd för patienter och närstående, samt öka deras delaktighet och trygghet.

Min vårdplan blodcancer innehåller information som kan vara relevant för en patient med hematologisk cancer. Det är viktigt att du som vårdpersonal gör ett urval av innehållet så att din patient endast får den information som hen är i behov av och önskar, samt de formulär som verksamheten avser att följa upp.

Min vårdplan blodcancer finns digitalt via 1177. Här hittar du den som PDF-dokument som kan skrivas ut. Notera att patientinformation om läkemedelsregimer behöver skrivas ut separat från regimbiblioteket, länk finns längre ned på sidan.

Regional Min vårdplan - blodcancer

Huvuddokument med alla kapitel: Min vårdplan och behandlingsinformation blodcancer

 

Patientinformation kring behandlingar i regimbiblioteket.

Patientinformation om läkemedelsregimer i Regimbiblioteket

 

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan digitalt, via 1177.se

 

Mer information om materialet

Materialet är framtaget och granskat av patientrepresentanter och olika yrkesgrupper som vårdar patienter med blodcancer i Stockholm, sammanställt av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

För synpunkter kontakta Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, regionaltcancercentrum.hsf@regionstockholm.se

Materialet kommer att uppdateras regelbundet och den senaste versionen finns på den här sidan.

 

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Min vårdplan".

Prenumerera på nyhetr från RCC