Nyheter

Nyheter från RCC Syd

14
OKT
2021

Samverkan

Rapport: Regionala cancercentrum i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Vad betyder det för den fortsatta satsningen på cancerområdet och vilken roll spelar Regionala cancercentrum (RCC) i kunskapsstyrningssystemet? Den frågan behandlas i en rapport som tagits fram av konsultföretaget Lumell, på uppdrag av styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning (SKS).


12
OKT
2021

Samverkan

Nationell kartläggning av resurser för bedömning, rehabilitering och uppföljning efter barncancer

En kartläggning har gjorts av vilka resurser som finns i respektive region inom området barncancer. Undersökningen är baserad på en enkätundersökning som gjorts på uppdrag av Nationella arbetsgruppen för barnonkologi, utförd av processledare för barncancer inom respektive RCC.

Samverkan

RCC söker en nationell samordnare för Min vårdplan

RCC utarbetar nationella kunskapsstöd för cancervården - vårdprogram, standardiserade vårdförlopp, nationella vårdplaner för cancerpatienter (Min vårdplan) och individuella patientöversikter. RCC söker nu en nationell samordnare för Min vårdplan. Tjänsten är placerad vid RCC Norr på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, men med möjlighet till distansarbete på heltid. Vi välkomnar därmed sökande från hela landet.


8
OKT
2021

Samverkan

Ny delrapport om utvecklingsområden inom barncancervården

Trots läget med covid-19-pandemin har arbetet med utveckling inom barncancerområdet kunnat fortsätta. Det visar en ny delrapport som RCC nyligen lämnade till Socialstyrelsen.

Samverkan

Tre projekt på cancerområdet får medel för att stödja användandet av AI

RCC i samverkan har beslutat att tilldela medel till tre projekt för att stödja användandet av AI och/eller nya arbetssätt inom mammografiscreening och screening för prevention av livmoderhalscancer.


4
OKT
2021

Samverkan

RCC söker en samordnare inom screeningområdet

Screening inom cancerområdet är en viktig insats för tidig upptäckt och behandling. För att bättre kunna samordna och koordinera verksamhet inom screeningområdet vill RCC i samverkan förstärka sitt arbete och söker därför en samordnare/koordinator.


1
OKT
2021

Samverkan

Positiv delrapport om cancervården överlämnad till regeringen

Den 30 september lämnade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en delrapport till Socialdepartementet om överenskommelse med staten om jämlik och effektiv cancervård. I rapporten framgår att cancervården trots rådande läge med covid-19-pandemin ändå fungerat mycket väl, med tydliga och positiva resultat.


29
SEP
2021

Samverkan

Uppdaterat nationellt vårdprogram och SVF för skelett- och mjukdelssarkom

Det nationella vårdprogrammet och standardiserade vårdförloppet för skelett- och mjukdelssarkom har uppdaterats vilket godkändes av RCC i samverkan den 21 september 2021.


28
SEP
2021

Samverkan

Kontaktsjuksköterskan behöver bättre förutsättningar för att utföra sitt uppdrag

Behovet av att utveckla verksamheten för kontaktsjuksköterskor är stort samtidigt som många saknar förutsättningar för att utföra sitt grundläggande uppdrag. Det visar resultaten från ett forskningsprojekt vid Karlstads universitet där kontaktsjuksköterskeverksamheten i Sverige har kartlagts.


24
SEP
2021

Samverkan

Vårdprogrammet för sköldkörtelcancer har uppdaterats

Det nationella vårdprogrammet för sköldkörtelcancer är nu uppdaterat och publicerat i Kunskapsbanken, på cancercentrum.se.

Samverkan

Satsning på testbädd för kliniska studier inom cancervården får Vinnovastöd

RCC är en av aktörerna bakom en testbädd för kliniska studier inom cancervården som Vinnova har valt att satsa på. Målet är att ge patienterna snabbare tillgång till effektiv och jämlik precisionshälsa.


21
SEP
2021

Samverkan

SVF-utredda patienter nöjda trots pandemin

Patienter som utretts för misstanke om cancer enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) är överlag nöjda med sin upplevelse av vården – även under pågående covid-19-pandemi. Det visar RCCs senaste mätresultat.


17
SEP
2021

Samverkan

Uppdaterat nationellt vårdprogram för Waldenströms makroglobulinemi

Det nationella vårdprogrammet för Waldenströms makroglobulinemi har genomgått en mindre uppdatering vilken godkändes av RCC i samverkan den 15 september 2021.


15
SEP
2021

Samverkan

Min vårdplan inom cancerområdet har uppdaterats för sex diagnoser

Nationell Min vårdplan för bröst-, äggstock-, prostata-, penis-, tjock- och ändtarmscancer samt tumörer i centrala nervsystemet finns nu i en uppdaterad digital version anpassad till Stöd och behandlings nya invånargränssnitt.

Samverkan

Nationella vårdprogram och SVF ute på remiss

Idag går ett antal nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp för cancer ut på remiss.


14
SEP
2021

Samverkan

Ny rapport: Så kan cancervården följas upp genom de nationella kvalitetsregistren

En ny rapport från RCC visar att det finns goda förutsättningar att utveckla uppföljning och förbättring av cancervården med stöd av kvalitetsregistren.

Syd

Nya kollegor på RCC Syd

Lär känna Victor Falini och Hanna Åberg, som är nyanställda på RCC Syd.

Syd

Årets specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård utnämnda

Wenche Melander, RCC Syds regionala patientprocessledare för cancerrehabilitering prehabilitering, och Pernilla Ingers, båda från kirurgiska kliniken på Skånes Universitetssjukhus i Lund, tilldelades Kirurgiskt Omvårdnadstipendium 2021 och utsågs till Årets Specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård 2021.

Syd

Jämlik cancervård med samordnande kontaktsjuksköterskor

Hur säkerställer cancervården att patienter får samma kunskap och information om sin utredning och behandling? Vilka rutiner krävs för en sammanhållen vårdprocess och aktiva överlämningar och hur kan införandet av Min vårdplan på 1177 underlättas?


13
SEP
2021

Samverkan

Ny rapport från Cancerfonden om ojämlikheter i deltagande i screeningprogrammen

Cancerfonden presenterar idag en rapport som visar att deltagande i screeningprogrammen skiljer sig åt beroende på socioekonomisk status och på utbildningsnivå.