Frågor och svar om prostatacancertestning

Förkortningen OPT står för organiserad prostatacancertestning.

Pilotprojektet pågår under tre år mellan 2022–2024 och innefattar män födda 1972, 1973 och 1974 som är folkbokförda i Stockholm och på Gotland. Under sista året sammanställs en rapport som underlag till beslut om ett eventuellt fullskaligt program.

Under 2023 och 2024 kommer män, det året de fyller 50, att erbjudas deltagande i OPT. Per post skickas ett förbrev ut med information om programmet och två veckor senare skickas erbjudandet ut med mer detaljerad information om de olika stegen i programmet.

Utskicken baseras på födelsedatum, de män som är födda tidigt på året kommer få erbjudande före de som fyller år sent på året. Ingen hänsyn tas till geografin.

Samtidigt som erbjudandet skickas ut till männen genereras en elektronisk provtagningsremiss för PSA. I Stockholm är det fritt att välja en provtagningsenhet som tillhör Karolinska. På Gotland gäller tidsbokning på vårdcentralerna i Hemse och Slite medan Visby lasarett har drop in. När provet är färdiganalyserat genereras ett automatiskt brevsvar som skickas hem till mannen. Brevet innehåller PSA-värdet och information vad som rekommenderas härnäst.

Om mannen behöver följas upp med MR och biopsi sköter kansliet remisshanteringen för detta.

MR-utförare och urologenheter skickar själva en kallelse till mannen för undersökning utifrån den remiss som kansliet skickat. De ansvarar även för att vid behov skicka en påminnelse till mannen vid uteblivet besök. Om mannen därefter uteblir igen skickas remissen i retur till kansliet. Svar på MR prostata förs in i OPT´s IT-stöd som genererar ett svarsbrev till mannen innehållande röntgensvar och vad som rekommenderas härnäst.

Patologiremiss och PAD-besked ansvarar urologenheten för. Oavsett utfall av biopsierna informerar urologenheten kansliet via remissvar i TakeCare. På så sätt säkerställs hanteringen av kallelsesystemet och planering för framtida erbjudande

Mannen tas ur projektet och kommer inte att få ett nytt erbjudande för provtagning då systemet läses av mot cancerregistret innan utskick.

De betalar inget för PSA-provtagning och MR-undersökning. Vid besök på urologenhet så betalas ordinarie patientavgift och ingår i högkostnadsskyddet.

Männen uppmanas att ta provet inom en period på fyra veckor. Remissen ligger dock kvar ytterligare en tid. Mannen kan alltid höra av sig till kansliet vid tveksamheter.

Män som inte ingår i kohorten får vända sig till primärvården. Innan kontakt med vårdcentralen ska mannen uppmanas att läsa informationsmaterialet om för- och nackdelar med PSA-testning "Om PSA-prov, för att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede". Därefter kontaktar mannen sin vårdcentral för en bedömning. Det görs via appen Alltid öppet.

Om PSA-prov, för att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede

I framtiden är idén att organiserad prostatacancertestning ska utökas så att alla män, som vill och har nytta av att ingå i ett program för regelbunden PSA-testning, ska kunna delta.

Kansliet är bemannat helgfria vardagar och kan kontaktas via e-post eller telefon.

Vårdgivare
E-post: optkansli.hsf@regionstockholm.se
Tel: 08-123 134 44, telefontid: 10.00-11.00

Deltagande män
E-post: prostatatest.hsf@regionstockholm.se
Tel: 08-123 134 44, telefontid: 10.00-11.00