Nationell vårdprogramgrupp för KLL

Stödjande RCC

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Ordförande

Maria Strandberg

överläkare

Sundsvalls sjukhus

Region Norr

Regionala representanter

Birgitta Lauri

överläkare

Sunderby sjukhus

Region Norr

 

Mattias Mattsson

hematolog

Akademiska sjukhuset

Sjukvårdsregion Mellansverige

Jeanette Lundin

överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

Region Stockholm Gotland

Kourosh Lofti

överläkare

Linköpings Universitetssjukhus

Region Sydöst

Hallgerdur Kristjansdottir

specialistläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Region Väst

Jenny Klintman

specialistläkare

Skånes Universitetssjukhus

Region Syd

Patologrepresentant

Magnus Hultdin

överläkare

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Umeå

Omvårdnadsrepresentanter

Kerstin Hamberg Levedal

specialistsjuksköterska

Akademiska sjukhuset

Uppsala

 

Seija Brundin

specialistsjuksköterska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Göteborg

Patient- och närståenderepresentanter

Lise-lott Eriksson

Blodcancerförbundet

Lennart Ivarsson

Blodcancerförbundet