Nationell vårdprogramgrupp för KLL

Stödjande RCC

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland

Ordförande

Magdalena Kättström

överläkare

Universitetssjukhuset Örebro

Region Mellan

Regionala representanter

Angeliki Vourtsi

specialistläkare

Norrlands Universitetssjukhus

Region Norr

 

Mattias Mattsson

hematolog

Akademiska sjukhuset

Sjukvårdsregion Mellansverige

Jeanette Lundin

överläkare

Karolinska Universitetssjukhuset

Region Stockholm Gotland

Anna Bergendahl Sandstedt

överläkare

Universitetssjukhuset i Linköping

Region Sydöst

Sara Lundgren

överläkare

Hallands Sjukhus Varberg

Region Väst

Daniel Roth

specialistläkare

Skånes Universitetssjukhus

Region Syd

Patologrepresentant

Magnus Hultdin

överläkare

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Umeå

Omvårdnadsrepresentanter

Kerstin Hamberg Levedal

specialistsjuksköterska

Akademiska sjukhuset

Uppsala

 

Annika Backström

specialistsjuksköterska

Akademiska sjukhuset

Uppsala

Patient- och närståenderepresentanter

Lise-lott Eriksson

Blodcancerförbundet

Lennart Ivarsson

Blodcancerförbundet