MENY

Nyheter

Nyheter från RCC Norr.

13
JAN
2020

Norr

Forskare vill hitta riskfaktorer för att tidigt upptäcka cancer

Inom ramen för den nya nationella strategin för Life Science, har RCC Norr, Umeå universitet och Region Västerbotten tilldelats fem miljoner kronor för att starta upp ett utvecklingsprojekt kring biomarkörer – ämnen i blodet som tidigare har identifierats hos patienter med olika cancerdiagnoser. Inom projektet vill man undersöka hur dessa markörer fungerar i en frisk befolkning eller vid misstanke om en viss cancerdiagnos.


9
DEC
2019

Norr

Första uppföljningen av den sjukvårdsregionala cancerplanen

En första uppföljning har gjorts av norra sjukvårdsregionens cancerplan, 2019–2021. Den visar på en fortsatt positiv utveckling av cancervården inom många områden, men även att bristen på kompetens och andra resurser försvårar att nå uppsatta mål, främst när det gäller väntetider. Förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet godkände uppföljningen den 4 december 2019.


18
NOV
2019

Norr

Specialister inom cancervården förespråkar rökfrihet

En person som röker förlorar i genomsnitt minst tio år av sitt liv. Till detta läggs ofta ett antal år av ohälsa och försämrad livskvalitet. Flera tusen cancerfall i Sverige kan årligen kopplas till rökning, men att sluta röka minskar risken att drabbas av ett 60-tal olika sjukdomar, däribland minst 14 former av cancer.


14
NOV
2019

Norr

Prostatacancersymposium till Berghs och Widmarks ära

I november arrangerade Umeå universitet och Regionalt cancercentrum norr tillsammans ett symposium kring prostatacancer, till forskarna Anders Berghs och Anders Widmarks ära. Men någon pensionering – det är det inte tal om.


13
NOV
2019

Norr

Ny processledare för hjärntumörer

RCC Norr välkomnar Linn Heldemar som ny processledare för hjärntumörer. Hon arbetar både på vårdavdelning/NIVA och halvtid som kontaktsjuksköterska för patienter med hjärntumörer.


29
OKT
2019

Norr

Forskningsmöte inspirerar till nya samarbeten

Den 3–4 oktober hölls det nationella cancerforskningsmötet, Cancer Research Meeting, denna gång i Umeå. 240 cancerforskare samlades för att presentera nya upptäckter och framsteg inom cancerforskningen och Regionalt cancercentrum norr var en av konferensens arrangörer.


2
OKT
2019

Norr

Cancerforskare från hela landet samlas i Umeå

Det är inte bara EU som har toppmöte i Umeå denna vecka. Över 200 av landets främsta cancerforskare samlas också för Swedish Cancer Research Meeting, på Umeå Folkets Hus. Som första RCC är Regionalt cancercentrum norr en av medarrangörerna.


10
SEP
2019

Norr

Ny processledare vill förbättra samarbetet i norr

Fabian Hofmann är ny regional processledare för njurcancer i norra regionen. I sin nya roll vill han bidra till en bättre vård för patientgruppen och öka samarbetet i sjukvårdsregionen.


18
JUN
2019

Norr

Nyhetsbrev från RCC Norr

Årets femte nyhetsbrev är ute nu. Det handlar bland annat om norra sjukvårdsregionens nya cancerplan. Du får också information om vilka nationella vårdprogram som blivit uppdaterad och om forskningsprojekt inom standardiserade vårdförlopp.


11
JUN
2019

Norr

Norra regionens strategi för cancervården

En ny strategisk regional cancerplan är framtagen och finns nu publicerad på RCC Norrs webbplats. Utifrån cancerplanen har sedan de fyra Norrlandsregionerna formulerat handlingsplaner för att beskriva hur respektive region avser förverkliga cancerplanens intentioner.


26
APR
2019

Norr

"RCC ska skapa en god, jämlik och patientfokuserad vård"

I mars tillträdde professor Hans Hägglund både som ordförande i RCC i samverkan och som nationell cancersamordnare. Under våren reser han runt och besöker landets regionala cancercentrum och möter vårdprofession inom cancervården. Den 25 april var det Regionalt cancercentrum norr och Norrlands universitetssjukhus, som hade äran att få besök.


12
APR
2019

Norr

Nyhetsbrev för april ute nu

Nu kan du ta del av årets tredje Nyhetsbrev från RCC Norr. Det handlar bland annat om norra regionens cancerdagar som gick av stapeln den 4-5 april. Du kan också läsa om patientöversikter inom cancervården och uppdaterade nationella vårdprogram.


11
APR
2019

Norr

Cancerforskningens dag om individualiserad cancerbehandling

Den 5 april hölls för åttonde gången i ordningen den årliga cancerforskningsdagen i Umeå. Temat var Individualiserad cancerbehandling – från vision till verklighet. Cancerforskningsintresserade samlades på Norrland universitetssjukhus för att lyssna på föreläsningar om patientnära kliniska studier och om grundläggande molekylärbiologisk cancerforskning.


10
APR
2019

Norr

Screening för cancer räddar liv

Vid Norra Regionens Cancerdag i april, uppmärksammades några av de screeningverksamheter som finns eller ska starta inom cancerområdet. Att genom screening regelbundet utföra tester och undersökningar i olika grupper av till synes friska människor, är en viktig del i arbetet med att förebygga och tidigt upptäcka cancer.


8
APR
2019

Norr

Träning ger goda effekter vid och efter cancer

I början av april samlades vårdprofession, patientföreträdare och cancerforskare från norra sjukvårdsregionen, till den årliga Cancerdagen. Den arrangerades av RCC Norr på Norrlands universitetssjukhus och hade två teman; Träning och Cancer samt Screening.


18
MAR
2019

Norr

Risk för cancer kan i förväg spåras i blodet

Vissa allvarliga cancertyper kan kopplas till förändringar i olika proteiner i blodet, som kan spåras ända upp till 25 år före insjuknandet. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.


12
MAR
2019

Norr

Nyhetsbrev från RCC Norr

Regionalt cancercentrum publicerar tio nyhetsbrev om året. I det senaste kan du bland annat läsa om Min vårdplan via nätet, cancerrehabilitering och hur vi följer upp de standardiserade vårdförloppen inom cancervården.

Norr

Anna är ny vårdutvecklare vid RCC Norr

Anna Stecksén från Umeå har nyligen tillträtt en tjänst som vårdutvecklare vid RCC Norr. I grunden är hon sjukgymnast men har även en master i folkhälsovetenskap och disputerade 2017 på en avhandling om implementering av en behandlingsmetod inom svensk strokevård.


6
FEB
2019

Norr

Nytt nyhetsbrev från RCC Norr

Omkring tio gånger per år skickar RCC Norr ut nyhetsbrev till hundratals prenumeranter. Nu finns ett nytt nyhetsbrev publicerat på www.rccnorr.se.


25
JAN
2019

Norr

Onkologisk specialistsjukvård nära patienten förenklar vardagen

Två dagar i veckan åker sjuksköterskan Catharina Herbst från Sundsvall till Ånge hälsocentral, för att ha mottagning för onkologpatienter från området. Hon utför enklare onkologiska behandlingar, gör omläggningar, provtagningar och följer upp patienter. – Vi är stolta över att tänka utanför boxen, säger hon.