Nyheter

Nyheter från RCC Norr
Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för melanom gällande neoadjuvant behandling

Det nationella vårdprogrammet för melanom har reviderats gällande neoadjuvant behandling. Det uppdaterade vårdprogrammet fastställdes i RCC i samverkan den 15 november 2022.

Samverkan
Att vägleda patienten med tarmproblem till behandling och egenvård

Varje år behandlas drygt 20 000 personer i Sverige för cancersjukdomar i lilla bäckenet. De flesta överlever men en stor andel av de färdigbehandlade patienterna får kvarstående tarmfunktionsproblem på grund av cancerbehandlingen. Det finns flera behandlingar och egenvårdsråd som kan förbättra tarmfunktionen. I den nya utbildningen ges vårdgivare ett kunskapsstöd för att systematiska vägleda patienten genom dem.

Samverkan
Ny ordförande i vårdprogramgruppen för AML

Under november lämnar Martin Höglund över ordförandeskapet i vårdprogramgruppen Akut myeloisk leukemi (AML) till Vladimir Lazarevic

Samverkan
Webbutbildning hälsoinformatörer

RCC Stockholm Gotland har sedan 2015 arbetat med Hälsoinformatörer. De har i uppdrag att sprida information – om åtgärder som individer kan vidta för att främja hälsan och förebygga cancer – i sina lokala nätverk, ofta i socioekonomiskt marginaliserade områden. Flera regioner har uppmärksammat satsningen som är ett initiativ för att skapa en mer jämlik hälsa och vård. Nu har RCC Stockholm Gotland tagit fram en digital grundutbildning för Hälsoinformatörer som är öppen nationellt.

Samverkan
Digital cancerrehabilitering för ökad tillgänglighet och kvalitet

Under pandemin var cancerrehabmottagningen i Helsingborg en av de snabbaste i landet att framgångsrikt ställa om och erbjuda ett likvärdigt utbud digitalt. Nu tas nya innovativa steg för att öka jämlikheten, tillgängligheten och möjligheterna till en personcentrerad och interdisciplinär cancerrehabilitering i Region Skåne.

Samverkan
Ny utbildning ska ge ökad förståelse för individer som haft cancer som barn

Varje år drabbas cirka 350 barn och ungdomar under 18 år i Sverige av cancer. De flesta blir friska från cancersjukdomen men ofta efter lång och intensiv behandling. Som överlevare efter barncancer är det inte ovanligt att man drabbas av komplikationer som kan vara kopplade både till cancersjukdomen i sig eller den behandling man genomgått. Nu finns en nylanserad webbutbildning för de professioner som kommer i kontakt med personer som har haft cancer som barn.

Samverkan
Framsteg för arbetet med AI inom mammografiscreening

Arbetet med en nationell valideringsplattform för AI inom mammografiscreening fortsätter framåt. Fredrik Strand, forskningsledare för projektet, hoppas på en permanent lösning i en nära framtid som kan underlätta för vårdens medarbetare.

Samverkan
Uppföljning av regionernas arbete med standardiserade vårdförlopp under 2022

Regionernas redovisningar av arbetet med standardiserade vårdförlopp för 2022 finns nu att ta del av.

Samverkan
Remissrunda för nationella vårdprogram

Idag går tre nationella vårdprogram för cancer ut på remiss. Remissrundan är tre månader lång och vänder sig till regioner, profession och patientföreningar. Information om sista svarsdatum och aktuella mejladresser finns i följebrevet till respektive dokument.

Samverkan
Nu lanseras Min vårdplan myelom

Nu lanserar RCC den nationella Min vårdplan myelom. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se.

Samverkan
Kvalitetsregister för buksarkom stängs för inrapportering

Under november stängs möjligheten att rapportera till kvalitetsregistret för buksarkom i väntan på beslut om ett eventuellt omtag för registret. Samtliga inrapportörer eller på annat sätt berörda kommer inom kort att meddelas om nedstängningen.

Samverkan
Första nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancerscreening publicerat

Ett nationellt vårdprogram för tjock-och ändtarmscancerscreening har framtagits av RCC i samverkan och nu publicerats. Screeningen såväl som vårdprogrammet är det första i sitt slag i Sverige.

Samverkan
Nystart för det Nordiska nätverket för SVF

Under den 13–14 oktober ägde sammankomsten för Nordiska nätverket för standardiserade vårdförlopp rum i Malmö. Att återigen kunna samlas fysiskt har väckt ny inspiration och energi, menar Helena Brändström, tillförordnad nationell cancersamordnare.

Samverkan
Nu finns en ny version av Min vårdplan äggstockscancer

Uppdateringen av Min vårdplan äggstockscancer är nu digitalt tillgänglig via 1177.se, och publicerad för utskrift på papper på cancercentrum.se.

Samverkan
Varför följer inte Sverige i Nya Zeelands fotspår – och förbjuder tobaksförsäljning för alla som är födda efter 2010?

Det föreslår NAG Cancerprevention och ett tiotal organisationer för att säkra en tobaks- och nikotinfri framtid för kommande generationer. Förslaget presenteras i en debattartikel i Dagens Medicin.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för njurcancer 2022

Det nationella vårdprogrammet för njurcancer har reviderats i samtliga kapitel. Det uppdaterade vårdprogrammet fastställdes i RCC i samverkan den 18 oktober 2022.

Samverkan
Ny europeisk cancerpreventiv kampanj PrEvCan startar upp

En ny cancerpreventiv kampanj vid namn Cancer Prevention Across Europe (PrEvCan) startar upp under oktober månad.

Samverkan
Nu lanseras Min vårdplan för utredning av misstänkt cancer

Informationen i materialet riktar sig både till patienter med allvarliga ospecifika symtom (AOS) och för patienter med cancer utan känd primärtumör (CUP). - Det känns viktigt att dessa patienter får ett utrymme i vården, där de kan känna trygghet under, en ofta kort, intensiv utredning, säger Annika Hilding, ordförande i arbetsgruppen för den nya nationella Min vårdplan. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift här på www.cancercentrum.se.

Samverkan
Delrapport om överenskommelsen 2022

Den 30 september lämnade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en delrapport till Socialdepartementet om överenskommelsen med staten om jämlik och effektiv cancervård.

Samverkan
Covid-19 och cancer: Marginell påverkan på handläggning av melanom och urinblåsecancer

RCC i samverkan har publicerat en rapport som visar att covid-19 pandemins påverkan på sjukvårdens handläggning av malignt hudmelanom och urinblåsecancer varit marginell och att de patienter som kommit till vårdens kännedom handlagts enligt nationella riktlinjer.