Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram peniscancer

Det nationella vårdprogrammet gäller för peniscancer av skivepitelursprung. Förutom att ge rekommendationer är syftet med vårdprogrammet att definiera mål och kvalitetsindikatorer. Rekommendationerna i vårdprogrammet överensstämmer i stor utsträckning med de europeiska riktlinjerna.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram peniscancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Mellansverige.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Regional medicinsk riklinje peniscancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Cancersjukdomar - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)