Nationell kvalitetsregistergrupp sköldkörtelcancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande/registerhållare

Joakim Hennings

kirurg

Östersunds sjukhus, Östersund

 

Ledamöter

Maria Sandström

onkolog

Norrlands Universitetssjukhus

Catharina Ihre Lundgren

kirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Maria Hellström

sjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Göran Wallin

kirurg, Överläkare

Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhus...

Peter Stålberg

kirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Anders Höög

patolog

Karolinska universitetssjukhuset, Stockh...

Oliver Gimm

kirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Johanna Svensson

ordförande sektorsråd onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jakob Dahlberg

kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteb...

Erik Nordenström

kirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Henryk Domansky

patolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Johan Wennerberg

kirurg

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Jan Tennvall

onkolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Lennart Greiff

ÖNH-läkare

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Pernilla Asp

onkolog

Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

Patientrepresentant

Peter Lakwijk

Patient- och närståendeföreträdare

 

Stödjande RCC

Katrin Gunnarsdottir

enhetschef statistik

RCC Väst

Marie Blom

registerproduktägare

RCC Väst

Susanne Amsler Nordin

registeradministratör

RCC Väst

 

Gemensam information uppdaterad: 22 september 2015