Ändringar i vårdförlopp

Ett SVF revideras och publiceras tillsammans med det nationella vårdprogrammet för respektive diagnos. Det innebär att ändringar börjar gälla löpande. Ändringar som påverkar ledtiderna eller inklusionen i vårdförloppet börjar mätas från kommande halvårsskifte. Då börjar de också visas i statistiken på RCCs webbplats och i annan SVF-statistik.

Ändrade SVF under 2021

Under våren 2021 har följande SVF uppdaterats: Hudmelanom, Cancer utan känd primärtumör (CUP), Prostatacancer och Peniscancer. Förändringarna beskrivs i inledningskapitlet till respektive SVF-dokumentet. 

För att inte missa några ändringar, prenumerera gärna på uppdateringar i Kunskapsbanken. 

Logga in i Kunskapsbanken för att skapa prenumeration

Sammanställning av ändrade dokument

En sammanställning av vilka dokument som är uppdaterade finns i ändringsdokumenten för respektive år.  

Ändringar i SVF och stöddokument under 2021 (pdf, nytt fönster)

Ändringar i SVF och stöddokument under 2020 (pdf, nytt fönster)

Ändringar i SVF och stöddokument från årsskiftet 2019/2020 (pdf, nytt fönster)

Ändringar i SVF och stöddokument från årsskiftet 2018/2019 (pdf, nytt fönster)

SVF på remissrunda

Reviderade SVF går på remiss tillsammans med det nationella vårdprogrammet för respektive diagnos. Remissversionerna publiceras vid fyra tillfälllen per år.

Vårdprogram och SVF på remiss