Arbetsgrupp Nationell Min vårdplan hudcancer

Ordförande

Frida Idenfors

processledare, kontaktsjuksköterska, Hud-och STDkliniken

Norrlands universitetssjukhus

 

Sara Rosengren

Kontaktsjuksköterska

Hudmottagningen, Centralsjukhuset, Karlstad

Deltagare

Maria Walton

Kontaktsjuksköterska

Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

 

Lena Berg

Kontaktsjuksköterska

Onkologimottagningen, Skånes universitetssjukhus, Lund

Patient- och närståenderepresentanter

Hanna Suomalainen

Melanomföreningen