Till regionspecifikt innehåll

Matstrups- och magsäckscancer

Antal nya fall av magsäckscancer (ventrikelcancer) har minskat kraftigt sedan 1960-talet men fortfarande insjuknar omkring 600 personer årligen i Sverige. Antalet cancrar i matstrupe (esofagus) och övre magmun (cardia) ökar, framför allt bland män. Matstrupscancer och cancer i övre magmunnen drabbar sammanlagt knappt 700 personer per år.

Medelåldern för insjuknande i cancer i matstrupe, övre magmun och magsäck är cirka 65 år och gruppen domineras av män. Det är ovanligt med dessa tumörer före 50 års ålder.

Femårsöverlevnaden i Sverige, för alla patienter med matstrups- och magsäckscancer, är omkring 15 procent. Överlevnaden har förbättrats för patienter med matstrupscancer, men inte för dem med magsäckscancer. Patienter som under 2016–2019 genomgått botande (kurativ) behandling hade en treårsöverlevnad efter diagnosdatum på strax under 50 procent.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Om tumörer i övre mag- och tarmkanalen i den regionala cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdsregionen, 2019–2021, har en bilaga om tumörer i övre mag- och tarmkanalen.

Bilaga 2Z Regional cancerplan, övre mag- och tarmkanalen (pdf)

Regionala patientprocessledare

Regionala patientprocessledare

Michael Hermansson

regional patientprocessledare esofagus-ventrikelcancer

Skånes universitetssjukhus

 

 

David Borg

regional patientprocessledare esofagus-ventrikelcancer

Skånes universitetssjukhus

Sydöstra sjukvårdsregionens riktlinjer för onkologisk behandling av matstrups-och magsäckscancer:

Esofagusventrikelca regionala riktlinjer SÖ 20200121 (pdf)

Regionala processledare för tumörer i övre mag- och tarmkanalen

Jakob to Baben

onkolog

Länssjukhuset Ryhov

Linda Lundgren

leverkirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Matstrups- och magsäckscancer i Uppsala Örebro

RCC Uppsala Örebro organiserar både en regional vårdprocessgrupp och ett regionalt sjuksköterskenätverk inom matstrups- och magsäckscancer.

Läs mer via länkarna nedan.

Regional vårdprocessgrupp

Regionalt sjuksköterskenätverk

Nutritionsomhändertagande Uppsala Örebro

Sammanställning av nutritionsbehandling vid matstrups- och magsäckscancer, Nätverket för dietister inom Övre GI cancervård i Uppsala-Örebroregionen

Regional vårdprocess matstrups- och magsäckscancer

Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med matstrups- och magsäckscancer.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

 • Analys och införande av standardiserade vårdförlopp.
 • Deltar i revisionsarbete av nytt nationellt vårdprogram.
 • Kartläggning av Min vårdplan och aktiva överlämningar via regionala dialogmöten.
 • Införande och uppföljning av en palliativ konsultrond vid Sahlgrenska sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i samarbete med den palliativa vårdprocessen.
 • Framtagande av en regional medicinsk riktlinje för Västra sjukvårdsregionen. 

Regional processägare

porträtt

Ulrika Smedh

regional processägare matstrups- och magsäckscancer, kirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Regionalt stödteam

porträtt

Ewa Carlsson-Lalloo

utvecklingsledare

RCC Väst

Statistiker

Statistiker

Regional support, RCC Väst

porträtt

Siv Vitblom

administrativ koordinator

RCC Väst