Pågående studier

KPE är en avdelning som genomför alla kliniska prövningar på Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Vi genomför studier från fas 1 (inklusive så kallade. First-in-manstudier, studier där ett läkemedel ges för första gången till människa) till fas 4 och rena provtagningsstudier.
Läs mer här.

Pågående studier vid urologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset
Läs mer här.