MENY


21
MAJ
2019

Stockholm Gotland

Hög inrapportering i nationella bröstcancerregistret

Täckningsgraden för inrapporterade data till det nationella bröstcancerregistret är fortsatt högt, närmare bestämt 99,9 procent.

Stockholm Gotland

Att möta personer med funktionshinder

8 maj bjöd Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland in till en utbildningsdag för att öka kunskapen om personer med funktionsnedsättning.


16
MAJ
2019

Stockholm Gotland

Sammanställning från vårens dialogmöten och workshops

Under våren 2019 genomförde Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland ett antal dialogmöten och workshops i en bred förankringsprocess med olika intressenter. Nu finns en sammanställning från respektive möte.


26
APR
2019

Stockholm Gotland

Cancerrådgivningen ger råd kring solvanor på sjukhus i Stockholm

Under april och maj finns Cancerrådgivningen på plats på fem av Stockholms sjukhus för att dela ut solstift och sprida information om solvanor och hudcancer.


25
APR
2019

Stockholm Gotland

Komplementärmedicin i fokus på patient- och närståendedag

Förväntningarna var stora när RCC Stockholm Gotland tillsammans med patient- och närståenderådet arrangerade en fullsatt heldag i Stockholm om KAM, komplementär- och alternativmedicin.


24
APR
2019

Stockholm Gotland

Kurs i motiverande samtal

Anmäl dig till  höstens kurs!


23
APR
2019

Stockholm Gotland

Tidigare diagnos för patienter med diffusa symtom

Rätt vård snabbare – och kortare tid i oviss väntan. Det är tanken bakom de två Diagnostiska center, DC, som finns i Region Stockholm.


27
MAR
2019

Stockholm Gotland

Kortare ledtider vid strålbehandling av huvud- och halscancer

66 procent av patienter som strålas för cancer i huvud-halsområdet på Karolinska universitetssjukhuset får sin strålbehandling inom 20 dagar från behandlingsbeslut jämfört med 2017 då endast 19 procent av patienter med huvud-halscancer fick sin strålbehandling inom utsatt tid.


20
MAR
2019

Stockholm Gotland

Workshop i Visby kring ny cancerplan

Politiker och sjukhuspersonal på Gotland bjöds in för att diskutera innehållet i kommande regional cancerplan.

Stockholm Gotland

Invånare fick tycka till om ny cancerplan

Ett femtiotal engagerade medborgare samlades i Stockholm och i Visby för att diskutera cancervård och bidra med synpunkter till kommande regional cancerplan för 2020-2023.


18
MAR
2019

Stockholm Gotland

Endoskopiprojektet – mer än förkortade väntetider

Kortare väntetid för koloskopi, strukturerad journalföring och standardiserade remisser för endoskopienheterna i Stockholm är några av resultaten efter det nyligen avslutade endoskopiprojektet.


15
MAR
2019

Stockholm Gotland

En heldag om jämlik vård den 8 maj i Stockholm

Öka kunskapen om personer med funktionsnedsättning. Kom till en utbildningsdag med intressanta föreläsare den 8 maj i Stockholm och få ökad kunskap kring intellektuell funktionsnedsättning och vad det innebär samt vad vi ska tänka på vid bemötande.


7
MAR
2019

Stockholm Gotland

Hälsoinformatörer sprider goda vanor på ”Hälsofika”

Hälsoinformatörer är engagerade medborgare som sprider information om cancerprevention i sitt bostadsområde. Målet är att minska ojämlikhet i hälsa mellan invånare födda i och utanför Sverige. Ett välbesökt och uppskattat forum är "Hälsofika" på biblioteken.


28
FEB
2019

Stockholm Gotland

Allmänheten bjuds in till dialog om ny regional cancerplan

Under mottot "Cancer berör alla!" bjuder Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland in allmänheten att komma med synpunkter kring hur cancervården ska utvecklas de kommande fyra åren.


18
FEB
2019

Stockholm Gotland

Bröstcentrum på Södersjukhuset erbjuder elektronisk Min vårdplan

Nu kan patienter med bröstcancer som får sin behandling på Södersjukhuset få sin vårdplan elektronisk. Det underlättar både för vårdpersonal och för patienter.

Stockholm Gotland

Allmänheten bjuds in till dialog om ny regional cancerplan

Under mottot "Cancer berör alla!" bjuder Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland in allmänheten att komma med synpunkter kring hur cancervården ska utvecklas de kommande fyra åren.

Stockholm Gotland

Elektronisk Min vårdplan underlättar kontakten med vården

Nu erbjuds alla huvud- och halspatienter på Gotland sin vårdplan elektroniskt. Patienterna når sin e-MVP genom att logga in via 1177.se och fördelarna är många.


15
FEB
2019

Stockholm Gotland

Utbildning för att stärka patienters delaktighet

"Delaktighet, aktiv egenvård och jämlik cancervård" är en utbildning som ges på egna arbetsplatsen av Regionalt cancercentrum, RCC, Stockholm Gotland till medarbetare som arbetar inom cancervården.


12
FEB
2019

Stockholm Gotland

Kunskapsteam Cancer i Primärvården får Gyllene Äpplet

Juryns motivering: ”Med en patientgrupp i fokus, där tiden är avgörande för behandlingsresultatet, har det primärvårdsbaserade multiprofessionella teamet byggt en bro mellan vårdgivare genom kunskapsspridning.”


5
FEB
2019

Stockholm Gotland

Årets Cancernätverkare - Peter Strang

Peter Strang, regional processledare inom palliativ vård får utmärkelsen Årets Cancernätverkare 2019.