MENY


10
OKT
2019

Stockholm Gotland

Säkerhet och effekt av komplementärmedicinska metoder fokus på fullsatt konferens

För andra året i rad arrangerade RCC Stockholm Gotland och Cancerakademi Norr konferensen Svenskt Forum för Integrativ Cancervård den 9-10 oktober. Intresset för forskning om så kallad komplementär och alternativmedicin (KAM) och integrativ medicin ökar bland professionen i takt med cancerpatienters växande behov av en kunskapsbaserad dialog.


19
JUN
2019

Stockholm Gotland

Informationsfilm om SVF

Se informationsfilmen om Standardiserat Vårdförlopp, SVF, i primärvården.


14
JUN
2019

Stockholm Gotland

35 000 kvinnor får hemtest för självprovtagning för HPV

I dagarna får kvinnor i Stockholm och på Gotland ett självprovtagningskit för humant papillomvirus, HPV. Erbjudande gäller kvinnor som inte tagit något gynekologiskt cellprov på flera år som nu får möjligheter att ta prov för HPV själv hemma.


13
JUN
2019

Stockholm Gotland

Vi finns på Järvaveckan 12-13 juli

I vårt tält får du träffa personal från Cancerrådgivningen, screeningverksamheten och våra hälsoinformatörer som kan ge information på olika språk.


27
MAJ
2019

Stockholm Gotland

Ny film om SVF för primärvården

Nu finns en film som visar hur standardiserade vårdförlopp, SVF, kan användas i primärvården.

Stockholm Gotland

De nödvändiga samtalen – utbildning för läkare

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Palliativt kunskapscentrum arrangerar en tvådagars utbildning för läkare som möter patienter i svåra samtal.


24
MAJ
2019

Stockholm Gotland

Minst var fjärde patient använder komplementära metoder

En forskargrupp från Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland har gjort en stor enkätstudie kring användning av komplementära och alternativa metoder hos patienter med cancer i Stockholm.


22
MAJ
2019

Stockholm Gotland

Bröstcancervården på Gotland har infört Min vårdplan via nätet

Nu kan patienter med bröstcancer som får sin behandling på Visby Lasarett få sin vårdplan digitalt via 1177.se. Det underlättar både för vårdpersonal och för patienter.


21
MAJ
2019

Stockholm Gotland

Hög inrapportering i nationella bröstcancerregistret

Täckningsgraden för inrapporterade data till det nationella bröstcancerregistret är fortsatt hög, närmare bestämt 99,9 procent.

Stockholm Gotland

Att möta personer med funktionsnedsättning

8 maj bjöd Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland in till en utbildningsdag för att öka kunskapen om personer med funktionsnedsättning.


16
MAJ
2019

Stockholm Gotland

Sammanställning från vårens dialogmöten och workshops

Under våren 2019 genomförde Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland ett antal dialogmöten och workshops i en bred förankringsprocess med olika intressenter. Nu finns en sammanställning från respektive möte.


26
APR
2019

Stockholm Gotland

Cancerrådgivningen ger råd kring solvanor på sjukhus i Stockholm

Under april och maj finns Cancerrådgivningen på plats på fem av Stockholms sjukhus för att dela ut solstift och sprida information om solvanor och hudcancer.


25
APR
2019

Stockholm Gotland

Komplementärmedicin i fokus på patient- och närståendedag

Förväntningarna var stora när RCC Stockholm Gotland tillsammans med patient- och närståenderådet arrangerade en fullsatt heldag i Stockholm om KAM, komplementär- och alternativmedicin.


24
APR
2019

Stockholm Gotland

Kurs i motiverande samtal

Anmäl dig till  höstens kurs!


23
APR
2019

Stockholm Gotland

Tidigare diagnos för patienter med diffusa symtom

Rätt vård snabbare – och kortare tid i oviss väntan. Det är tanken bakom de två Diagnostiska center, DC, som finns i Region Stockholm.


27
MAR
2019

Stockholm Gotland

Kortare ledtider vid strålbehandling av huvud- och halscancer

66 procent av patienter som strålas för cancer i huvud-halsområdet på Karolinska universitetssjukhuset får sin strålbehandling inom 20 dagar från behandlingsbeslut jämfört med 2017 då endast 19 procent av patienter med huvud-halscancer fick sin strålbehandling inom utsatt tid.


20
MAR
2019

Stockholm Gotland

Workshop i Visby kring ny cancerplan

Politiker och sjukhuspersonal på Gotland bjöds in för att diskutera innehållet i kommande regional cancerplan.

Stockholm Gotland

Invånare fick tycka till om ny cancerplan

Ett femtiotal engagerade medborgare samlades i Stockholm och i Visby för att diskutera cancervård och bidra med synpunkter till kommande regional cancerplan för 2020-2023.


18
MAR
2019

Stockholm Gotland

Endoskopiprojektet – mer än förkortade väntetider

Kortare väntetid för koloskopi, strukturerad journalföring och standardiserade remisser för endoskopienheterna i Stockholm är några av resultaten efter det nyligen avslutade endoskopiprojektet.


15
MAR
2019

Stockholm Gotland

En heldag om jämlik vård den 8 maj i Stockholm

Öka kunskapen om personer med funktionsnedsättning. Kom till en utbildningsdag med intressanta föreläsare den 8 maj i Stockholm och få ökad kunskap kring intellektuell funktionsnedsättning och vad det innebär samt vad vi ska tänka på vid bemötande.