Min vårdplan huvud- halscancer

Min vårdplan är ett verktyg som möjliggör delaktighet och inflytande för patienten genom hela vårdförloppet. Min vårdplan huvud- och halscancer innehåller all den information som kan vara relevant för en patient med diagnosen.

Du som vårdpersonal behöver göra ett urval av innehållet och uppdatera Min vårdplan löpande så att patienten får informationen hen behöver och önskar.

Formulären i Min vårdplan är valbara. Det behöver finnas lokala rutiner för hur din verksamhet följer upp och använder patientens formulärsvar.

Erbjud patienten i första hand digitala Min vårdplan via 1177. Digitalt finns funktioner som att svara på formulär, skicka meddelanden, planeringsverktyg med mera. Saknar patienten e-legitimation kan patientinformationen skrivas ut eller skickas till tryck. Du hittar Min vårdplan huvud- och halscancer i PDF-format här på sidan.

Den senaste versionen av Min vårdplan huvud- och halscancer publicerades 7 juli 2022. I versionsinformationen kan du se vad som har ändrats sedan föregående version.

Alla dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Fertilitet vid cancerbehandling

Botande behandling

Palliativ vård

Förberedelser inför en operation i narkos

Så går det till att sövas

Ryggbedövning

Operation av läppcancer

Operation av tungcancer - utan rekonstruktion

Operation av tungcancer - med rekonstruktion

Operation av underkäken vid cancer i munslemhinnan – små tumörer

Operation av underkäken vid cancer i munslemhinnan – avancerade tumörer

Operation av cancer i överkäken - små tumörer

Operation av cancer i överkäken - avancerade tumörer

Operation av cancer i munbotten och/eller kindslemhinnan - små tumörer

Operation av cancer i munbotten och/eller kindslemhinnan - avancerade tumörer

Operation av cancer i halsmandlarna – tonsillektomi 

Operation av cancer i struphuvudet – små tumörer

Operation av cancer i struphuvudet – avancerade tumörer

Operation av cancer i öronspottkörteln 

Operation av cancer i underkäksspottkörteln 

Operation av näs- och bihålecancer – små tumörer

Operation av näs- och bihålecancer – avancerade tumörer

Operation av lymfkörtlar på halsen – halskörtelutrymning 

Operation av portvaktskörteln – sentinel node

Operation av cancer i hörselgången 

Trakeostomi

Biverkningar och komplikationer efter en operation

Fysisk aktivitet efter en operation

Sårvård efter en operation

Cytostatikabehandling

Behandling mot illamående under cytostatikabehandling

Till dig som ska få cytostatika på sjukhuset

Strålbehandling av huvud- och halscancer

Strålbehandling med bromsande och lindrande syfte

Inre strålbehandling av huvud- och halscancer – brachyterapi 

Biverkningar av strålbehandling av huvud- och halscancer

Behandlingsschema: Strålbehandling

Behandlingsschema: Strålbehandling efter operation

Behandlingsschema: Strålbehandling och cytostatika- eller antikroppsbehandling

Målriktad behandling

Behandling med blodförtunnande läkemedel

Behandling med kortison

Medicin mot smärta

Central venkateter, CVK

Perifert inlagd central venkateter, PICC-line

Subkutan venport, SVP

Kvarliggande kateter i urinblåsan

Att ha en kvarliggande kateter i urinblåsan

Nasogastrisk sond

PEG, perkutan endoskopisk gastrostomi

Gastroknapp

Att ge och hantera sondmat

Alla dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Salivsekretionsmätning

Patientinformation kring behandlingar i regimbiblioteket

Patientinformation om läkemedelsregimer för huvud- och halscancer, Regimbiblioteket

Stöddokument

Dokumenten är ett stöd för dig som arbetar med Min vårdplan huvud- halscancer digitalt, via 1177.se.

För regioner eller verksamheter som vill ta fram lokala och regionala tillägg till Min vårdplan för utskrift, kan tomma mallar användas

Vill du prenumerera på uppdateringar?

Om du vill ha ett meddelande via e-post när det finns en ny version av nationell Min vårdplan, kan du anmäla dig till vårt utskick Senaste nytt från Regionala cancercentrum. Skriv in din e-post och välj "Nyheter från Samverkan" och "Min vårdplan".

Prenumerera på nyheter från RCC