Generell information

Här hittar du information om olika funktioner, länkar och annat som du kan behöva i ditt arbete med SVF.

Cancerrådgivningen

Cancerrådgivningen finns till för cancerpatienter, närstående och allmänhet i Region Stockholms  och Region Gotland. Uppdraget är att besvara frågor om cancer och ge psykosocialt stöd.
Cancerrådgivningen

CaPrim

Genom kompetensnätverket CaPrim (cancer i primärvården) kan vi nå alla 223 vårdcentraler i Region Stockholm med information och kunskap om cancersjukdomar.
CaPrim

Frågor och svar om SVF

En sida som samlar frågor om standardiserade vårdförlopp och satsningen på kortare väntetider i cancervården. Har du en fråga du inte hittar här? Skicka in din egen fråga!
Frågor och svar om SVF

Kodningsvägledningar

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp. Kodningsvägledningarna finns tillgängliga i en gemensam fil för samtliga diagnoser, samt i separata filer för varje diagnos.
Kodningsvägledning för samtliga diagnoser

Processledarens roll

Att vara processledare på RCC innebär att ha ett övergripande ansvar för patientprocessen i sin diagnos. Processledaren sitter med i vårdprogramgrupp, ansvarar för ledtider och annat som påverkar processen.

Du kan kontakta processledaren om du har frågor om hur du ska tolka vårdförloppet.