Tillgänglighetsredogörelse

Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) står bakom den här webbplatsen. Cancercentrum.se är en kanal för kunskapsstöd till vården som riktar sig till cancervårdens medarbetare och ledare, patient- och närståendeföreträdare samt andra intressenter som är involverade i utvecklingen av svensk cancervård. Även andra besökare är dock välkomna och vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Cancercentrum.se ska så långt det är möjligt och rimligt sträva efter att uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS). Här redovisar vi även eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från cancercentrum.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att fylla i formuläret på denna sida.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Kontaktformulär

RCCs integritetspolicy

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Rörligt material

Det kan förekomma filmmaterial som saknar syntolkning eller undertexter. Vår ambition är att alla filmer ska vara fullt tillgängliga, men vi börjar med att fokusera på lagkraven, det vill säga filmmaterial som offentliggörs från och med 23 september 2020.

Dokument och PDF:er

Vissa dokument är inte fullt ut tillgänglighetsanpassade.

Vi arbetar med att göra PDF-dokument mer tillgänglighetsanpassade och våra nya Wordmallar uppfyller kraven för WCAG 2.1 AA. Däremot finns äldre dokument som ännu inte är tillgänglighetsanpassade.

Tabeller

En del tabeller kan vara svåra att tillgodogöra sig vid synnedsättningar. Vi ämnar åtgärda ovanstående problem och arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen.

Diagram

Vid nedladdning av diagrammen som visar antal patienter i SVF och väntetider i SVF är kontrasten något låg. Vi rekommenderar nedladdning i formatet SVG, vilket uppfyller kraven på tillgänglighet.

Formulär

Vissa formulär kan sakna beskrivning på fält. Vi ämnar åtgärda ovanstående problem och arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen.

Sverigekarta under Prevention och tidig upptäckt

Sverigekartan som visar om nyckelparametrar är införda i olika regionerna är inte tillgänglig, delvis på grund av dålig kontrast mellan färgerna. Vi undersöker hur vi kan förbättra denna funktion och göra den mer tillgänglig.

Sverigekartan i sidfoten

Sverigekartan i sidfoten, med länkar till de olika regionerna, fungerar inte för skärmläsare.

Besökare som inte kan använda kartan som navigering kan använda textlänkarna till de olika regionerna istället, eller rullgardinsmenyn uppe i toppnavigeringen istället.

Oskäligt betungande anpassning

RCC åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Webbinarium

Alla inspelade webbinarier kommer i nuläget inte textas på grund av att vi saknar resurser för detta. Vi anser ändå att de fyller en viktig funktion, speciellt för användare som har svårt att ta till sig skriven text, och väljer därför att fortsatt publicera dessa på webbplatsen.

Cancerpreventionskalkylator (CPK)

Tjänsten för simulering av framtida cancerinsjuknanden, beroende på vissa levnadsvanor, är inte tillgänglighetsanpassad.

Det krävs ett mycket omfattande arbete för att åtgärda funktionaliteten och RCC har en liten webborganisation med för små resurser för att anpassa hela kalkylatorn.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Pressmeddelanden och nyheter

Innehållet på sidan Pressmeddelanden och nyheter kommer från tredjepartsleverantören MyNewsdesk, därför kan RCC inte styra över tillgänglighetsanpassningen för det innehållet.

Inbäddad video

Vi använder tredjepartslösningar för att bädda in videofilmer, de kan vara svåra att tillgodogöra sig vid vissa nedsättningar.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av cancercentrum.se med hjälp av verktyget Siteimprove.

Webbplatsen publicerades 1 september 2015

Senaste bedömningen gjordes den 5-7 februari 2020

Redogörelsen uppdaterades senast den 3 november 2021.