Kalender för RCC Stockholm Gotland


2
DEC
2020

Samverkan

Frågestund om nationell Min vårdplan

Tid: 2 december 2020 15:30 - 16:00
Plats: Skype för företag

Under 2020 kan du som arbetar i eller med vården ansluta dig till ett Skype-möte där du kan ställa frågor om införandet av Min vårdplan. Under mötet ges även en uppdaterad status av det nationella arbetet.


4
DEC
2020

Samverkan

Webbinarium: Miljarder till SVF – vad har vi fått för pengarna?

Tid: 4 december 2020 15:00 - 16:00
Plats: www.cancercentrum.se

Sedan standardiserade vårdförlopp (SVF) infördes i cancervården 2015, har regeringen satsat totalt 2,5 miljarder, för att korta väntetiderna, minska de regionala skillnaderna, höja kvaliteten, göra cancervården mer jämlik och patienterna mer nöjda. Nu har det gått sex år sedan SVF infördes. Hur har det gått – har utvecklingen motsvarat de höga förväntningarna?


2
FEB
2021

Stockholm Gotland

Kurs i Grundläggande cancervård

Tid: 2 februari 2021
Plats: Online

Nu kan du anmäla dig till kursen grundläggande cancervård. Kursen är uppdelad på tre dagar och första kursdagen är den 2 februari 2021.