Nyheter

Samverkan
Första nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancerscreening publicerat

Ett nationellt vårdprogram för tjock-och ändtarmscancerscreening har framtagits av RCC i samverkan och nu publicerats. Screeningen såväl som vårdprogrammet är det första i sitt slag i Sverige.

Samverkan
Nystart för det Nordiska nätverket för SVF

Under den 13–14 oktober ägde sammankomsten för Nordiska nätverket för standardiserade vårdförlopp rum i Malmö. Att återigen kunna samlas fysiskt har väckt ny inspiration och energi, menar Helena Brändström, tillförordnad nationell cancersamordnare.

Samverkan
Nu finns en ny version av Min vårdplan äggstockscancer

Uppdateringen av Min vårdplan äggstockscancer är nu digitalt tillgänglig via 1177.se, och publicerad för utskrift på papper på cancercentrum.se.

Samverkan
Varför följer inte Sverige i Nya Zeelands fotspår – och förbjuder tobaksförsäljning för alla som är födda efter 2010?

Det föreslår NAG Cancerprevention och ett tiotal organisationer för att säkra en tobaks- och nikotinfri framtid för kommande generationer. Förslaget presenteras i en debattartikel i Dagens Medicin.

Stockholm Gotland
Att möta döden i ett främmande land – framgångsprojekt om livets slutskede

Det man trodde skulle ta lång tid, visade sig gå snabbare att börja förändra än man trott. Svårigheten att hitta rätt, som ibland uppstår i mötet med familjer med annan kulturell bakgrund, hanteras nu enligt en tydlig process. Något som lett till nöjdare patienter och tryggare medarbetare. Genom projektet Att möta döden i ett främmande land har man redan halvvägs in börjat implementera de nya insikterna och lärdomarna i vardagen på den palliativa slutenvårdsavdelningen i Sollentuna.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för njurcancer 2022

Det nationella vårdprogrammet för njurcancer har reviderats i samtliga kapitel. Det uppdaterade vårdprogrammet fastställdes i RCC i samverkan den 18 oktober 2022.

Samverkan
Ny europeisk cancerpreventiv kampanj PrEvCan startar upp

En ny cancerpreventiv kampanj vid namn Cancer Prevention Across Europe (PrEvCan) startar upp under oktober månad.

Samverkan
Nu lanseras Min vårdplan för utredning av misstänkt cancer

Informationen i materialet riktar sig både till patienter med allvarliga ospecifika symtom (AOS) och för patienter med cancer utan känd primärtumör (CUP). - Det känns viktigt att dessa patienter får ett utrymme i vården, där de kan känna trygghet under, en ofta kort, intensiv utredning, säger Annika Hilding, ordförande i arbetsgruppen för den nya nationella Min vårdplan. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift här på www.cancercentrum.se.

Samverkan
Delrapport om överenskommelsen 2022

Den 30 september lämnade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en delrapport till Socialdepartementet om överenskommelsen med staten om jämlik och effektiv cancervård.

Samverkan
Covid-19 och cancer: Marginell påverkan på handläggning av melanom och urinblåsecancer

RCC i samverkan har publicerat en rapport som visar att covid-19 pandemins påverkan på sjukvårdens handläggning av malignt hudmelanom och urinblåsecancer varit marginell och att de patienter som kommit till vårdens kännedom handlagts enligt nationella riktlinjer.

Samverkan
Ny studie: Sverige fortsätter tappa mark inom strålbehandling

Strålning är en av de effektivaste behandlingarna vid cancer och bidrar till 30 procent av all bot mot sjukdomen. Trots detta är kompetensförsörjningen och forskningsfältet inom området i Sverige mycket eftersatt, visar en ny studie genomförd av Regionala cancercentrum i samverkan.

Samverkan
Från digital omställning till digifysiskt arbetssätt – rehabiliteringen för neuropati har hittat rätt

När Covid 19-pandemin förändrade förutsättningarna för rehabilitering vid neuropati efter cancerbehandling ställde verksamheten om. Materialet anpassades från de tidigare fysiska mötena till att fungera digitalt. Rehabiliteringsprogrammet har genomgått en resa från fysiska träffar, till att bli helt digitalt, för att nu ges digifysiskt – det bästa av två världar.

Samverkan
Kjell Ivarsson ny nationell cancersamordnare

Den 1 januari tillträder Kjell Ivarsson som nationell cancersamordnare på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Han kommer närmast från tjänsten som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge.