Nationell kvalitetsregistergrupp för Kronisk myeloisk leukemi (KML)

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för kvalitetsregistret.

Ordförande

Torsten Dahlén

registerhållare, hematolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Ledamöter

Anders Själander

hematolog/professor

Umeå Universitet

 

Anna Lübking

hematolog

Skånes Universitetssjuhus

Arta Dreimane

hematolog

Universitetssjukhuset Linköping

Johan Richter

hematolog

Skånes universitetssjukhus Lund

Kristina Myhr-Eriksson

hematolog

Region Norrbotten

Sunderby sjukhus

Leif Stenke

hematolog

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Lovisa Wennström

hematolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Ulla Olsson-Strömberg

ordförande vårdprogramgrupp KML

Akademiska sjukhuset

Stödjande RCC

Karin Olsson

verksamhetsutvecklare

RCC Mellansverige

 

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Mellansverige

Carina Bodin

registeradministratör

RCC Mellansverige

Anna Hedström

registerproduktägare

RCC Mellansverige

Maria Moutran

registerproduktägare

RCC Mellansverige