Statistik om myeloproliferativa sjukdomar (MPN)

I statistiken om myeloproliferativa sjukdomar (MPN) kan du ta del av medicinska uppgifter om diagnos och behandling.

Statistiken baseras på uppgifter i det nationella kvalitetsregistret.