Nyheter

Samverkan
Nu kan screening för tjock- och ändtarmscancer erbjudas i hela landet

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige, med cirka 7 000 nya fall per år. Nästan 2 200 personer dör årligen. Men förhoppningen är att fler fall ska upptäckas i tid när frivillig undersökning nu kan erbjudas i hela landet.

Samverkan
Remissrunda för nationella vårdprogram, SVF och patientinformation till Min vårdplan

Idag går fem nationella vårdprogram och ett SVF för cancer ut på remiss, liksom patientinformation till Min vårdplan för två nya och två uppdaterade diagnoser. Bilagan för trombos och blödning är en ny bilaga till vårdprogrammet akut onkologi, övriga vårdprogram och SVF är revideringar av tidigare versioner.

Samverkan
Hög operationsvolym påverkar inte urinläckage efter radikal prostatektomi

Urinläckage är en vanlig biverkan för män som opererats för prostatacancer, och risken för urinläckage påverkas inte av kirurgens operationsvolym. Det visar en stor studie som nyligen publicerats i Scand J Urol. Studien baserades på analys av enkäter med Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i NPCR för män som opererats 2017–2019. Av de opererade männen hade 14% urinläckage ett år efter operation.

Samverkan
Min vårdplan för barn med ALL lanseras

Idag lanserar RCC en nationell Min vårdplan för ALL hos barn. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och för pappersutskrift på www.cancercentrum.se. Det är den första Min vårdplan som riktar sig till barn och deras närstående.

Samverkan
Brister i lagstiftningen lämnar barncanceröverlevare utan stöd

Tillämpningen av LSS leder till en orimlig situation för familjer vars nu vuxna barn har en svår hjärnskada efter barncancerbehandling, skriver flera debattörer i en debattartikel som publicerats i Dagens Medicin.

Stockholm Gotland
Första pilotstudien i Sverige om lungcancerscreening

På uppdrag av Region Stockholm påbörjade Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland (RCC) ett utvecklingsprojekt gällande lungcancerscreening 2020. Idag startar en pilotstudie i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset som kommer att omfatta 1 000 kvinnor i ålder 55-74 år med ökad risk för lungcancer. Syftet är att ta reda på om riktad screening kan vara ett kostnadseffektivt sätt att upptäcka lungcancer i ett tidigt skede och om arbetssättet är genomförbart i praktiken.

Samverkan
1 av 4 cancerpatienter använder KAM-metoder

I början på sommaren publicerades Kathrin Wodes avhandling Complementary and alternative medicine in cancer: from utilization to a randomized controlled trial. Avhandlingen handlar om nyttjande av KAM hos cancerpatienter och visar att en av fyra använder sig av någon form av KAM-metod som komplement till sin cancerbehandling.