Forskningskoordinatorer vid bröstcentrum

Forskningskoordinatorn spelar en nyckelroll i implementeringen av sammanhållna processer för vård och forskning runt bröstcancerpatienten. De har etablerats som en funktion vid tre bröstcancercentra med det övergripande ansvaret för att bygga upp infrastruktur för forskning samt underlätta och samordna kliniska forskningsprojekt inom bröstcancer.

Provrör i labb

Varje Bröstcentrum har nu en etablerad forskningskoordinator som arbetar 40 procent och en koordinatorssköterska som arbetar 20 procent.

För invånarna, forskarna och vårdpersonalen innebär forskningskoordinatorernas arbete:

 • Att samtliga patienter som diagnosticeras med bröstcancer ges möjlighet att medverka i kliniska studier och inkluderas i forskningsprojekt oavsett var i vårdprocessen de befinner sig.
 • Att den kliniska forskningen koordineras på ett effektivare sätt och därmed skapa förutsättningar för multicenterstudier.
 • Att den kliniska forskningen utvecklas genom en förstärkt infrastruktur för forskningen på tre bröstcentra i enlighet med övergripande, regionala planer (den regionala cancerplanen).
 • Att med förbättrad infrastruktur och samverkan mellan olika enheter skapar möjlighet för högkvalitativ forskning med harmoniserade indikatorer, processer och utfallsmått.
 • Att med förstärkt forskningsinfrastruktur ge ny kunskap som snabbare implementeras i vården.

Resultat hittills för patienten, vården och forskningen

 • Näst intill varje nydiagnostiserad patient tillfrågas om hon vill bidra till forskningen. Om hon tackar ja betyder det bland annat att hon donerar blod och vävnad.
 • Koordinatorerna har i samarbete med Stockholms Medicinska Biobank etablerat en biobank för samtliga tre centra. För detta har framtagits praktiska instruktioner, hantering av remisser i befintliga journalsystem, etablering av patientinformation och logistik för att ge informerat samtycke.
 • Utveckling forskningskoordinatorfunktionen med mål att stödja bröstcancerforskning och samarbetet SLL, Capio S:t Göran och Karolinska Institutet.

Kommande leveranser/Nästa steg

 • Knyta information från kvalitetsregistret INCA till de patienter vars blod och vävnad finns lagrat i Stockholms Medicinska Biobank.
 • Fortsätta utveckla samarbetet runt kliniska studier mellan de tre bröstcentra. I detta uppdrag ingår att tillsätta och definiera sammansättning och ansvarsområde för en prioriteringsgrupp.
 • Definiera en tydlig struktur för information om pågående och planerade studier på de olika centra.

Organisation

Forskningskoordinatorerna är:

 • Jan Frisell vid Karolinska Universitetssjukhuset
 • Per Hall vid Södersjukhuset
 • Erika Isaksson – Friman vid Capio S:t Görans sjukhus

Per Hall vid Karolinska universitetssjukhuset samordnar uppdraget.