Till regionspecifikt innehåll

Nationella patientföreningar

Patientföreningar arbetar ideellt och erbjuder bland annat information, stödsamtal och aktiviteter. Via deras webbplatser finns ofta länkar till lokala föreningar. 

För flera cancerformer finns aktiva och engagerade patientföreningar som är villiga att bidra till utvecklingen av patientens resa i cancervården. Du behöver inte vara medlem för att kontakta en patientförening.  

Genom ökad patientmedverkan kan flera områden som ligger inom ramen för RCCs arbete förbättras, exempelvis patientinformation och patienters medverkan i forskning.

ALK Positive Sverige
Barncancerfonden
Blodcancerförbundet 
Blåscancerförbundet
Bröstcancerförbundet
Carpa net (Hormonproducerande tumörer)
GIST Sverige – Intressegrupp på Facebook
GynCancerFörbundet (Gynekologisk cancer)
Svenska hjärntumörföreningen
ILCO Tarm- Uro- och Stomiförbundet
Lungcancerföreningen
Mag- och tarmförbundet
Melanomföreningen
Mun- och halscancerförbundet 
Njurcancerföreningen
Nätverket mot cancer
Nätverket mot gynekologisk cancer
Palema
Prostatacancerförbundet 
Sarkomföreningen 
Sköldkörtelförbundet
Svenska Ödemförbundet 
Ung cancer

Hur startar man en patientförening?

Se länkarna nedan för information om hur man startar en ideel förening och vilka regler och kostnader som gäller.

Start av ideella föreningar - Skatteverket
Ideell förening - Bolagsverket

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Regionala föreningar sydöstra sjukvårdsregionen

Här nedan finns alla patientföreningar med lokalföreningar i sydöstra sjukvårdsregionen:

-----------------------------------------------------------------------------------------

 • Svenska Ödemförbundet
  En stor andel av lymfödemikerna har drabbats efter en cancerbehandling eller -operation, varför många medlemmar är cancerpatienter. I dagsläget saknas dock lokalföreningar i sydöstra sjukvårdsregionen.
  Ordförande: Margareta Haag